Teoria komunikowania masowego

Uznany na całym świecie podręcznik do komunikowania masowego napisany przez czołowego teoretyka w tej dziedzinie. Składa się z siedmiu części (…). Dwie pierwsze części omawiają narodziny mediów masowych, główne modele komunikowania i teorie mediów w ujęciu społecznym i kulturowym, kolejne zaś są poświęcone poszczególnym ogniwom procesu komunikowania:

– strukturze mediów, w tym zasadom rządzącym pracą dziennikarską, odpowiedzialnością społeczną mediów i zarządzaniem mediami w kontekście procesów globalizacyjnych,
– organizacji i kulturze mediów,
– treściom i gatunkom medialnym, z uwzględnieniem jakościowych i ilościowych metod badania przekazu masowego,
– widowni mediów i teoriom odbioru przekazu medialnego,
– społeczno-kulturowemu oddziaływaniu mediów, a także komunikowaniu politycznemu i opinii publicznej.

Fragment opisu z tyłu książki