TRANSHUMANIZM

TRANSHUMANIZM to obecnie bardzo wpływowy ruch intelektualny i kulturowy stawiający sobie za cel udoskonalenie człowieka za pomocą technologii. Szczególnie kontrowersyjne tezy transhumanizmu redukują człowieka do „materialnej powłoki”, która służy tylko do właściwej obsługi mózgu gdzie znajduje się jedyna siedziba ludzkiego umysłu. Zgodnie z ta tezą można zatem nie tylko dowolnie udoskonalić technologicznie „powłokę” ale nawet wykonywać kopie samego umysłu, gwarantując mu jednocześnie nieśmiertelność. Parlament Europejski wprowadza pojęcie „osoby elektronicznej” nadając robotom prawa przysługujące do tej pory tylko człowiekowi, algorytmy sztucznej inteligencji osiągają sprawność analityczną znacznie przewyższają możliwości człowieka natomiast naukowcy pracują nad technologią transferu ludzkiego umysłu w struktury superkomputera. Książka „Transhumanizm. Retiarius contra Secutor” jest próba syntetycznego opisu problemów związanych zarówno z nadziejami jak i niebezpieczeństwami jakie niosą za sobą praktyczne implementacje idei transhumanizmu. Zanim jednak zaczniemy zastanawiać się nad rozwiązaniami technologicznymi musimy zrozumieć czym naprawdę jest ludzki umysł i w jaki sposób współczesna nauka rozwiązuje problemy związane z jego definicją, aktywnością oraz właściwym umiejscowieniem pojęcia umysłu w ramach współczesnego paradygmatu naukowego.

(Opis z tyłu książki)

dr Grzegorz Osiński
Informatyk, kognitywista, fizyk kwantowy. Naukowo zajmuje się badaniem aktywności ludzkiego mózgu stosując teorię nieliniowych modeli dynamicznych. W roku 2000 pracował w między narodowym zespole badawczym na Uniwersytecie Technicznym w Kaiserslautern zajmującym się problematyką Quantum Computing. W latach 2001-2002 stypendysta National Research Council w laboratoriach NASA/JPL w Pasadenie w Kalifornii. Autor publikacji naukowych dotyczących zastosowania algorytmów numerycznych w eksperymentalnych badaniach na mózgu. Współautor monografii „Information Visualization Techniques in the Social Science and Humanities”. Obecnie zajmuje się analizą percepcji komunikatów wizualnych w przekazie medialnym. Współautor portali popularyzujących zagadnienie naukowe: wizualizacja informacji.pl oraz https://transhumanizm.edu.pl/.