W WSKSiM w Toruniu zakończył się dwudniowy międzynarodowy kongres: „Problemy współczesnej polityki: konflikty zbrojne i terroryzm”.

W WSKSiM w Toruniu zakończył się dwudniowy międzynarodowy kongres: „Problemy współczesnej polityki: konflikty zbrojne i terroryzm”. Eksperci podejmowali tematy dotyczące polityki bezpieczeństwa, konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych, wojen, a także konfliktów i terroryzmu w mediach.

Drugi dzień międzynarodowego kongresu w toruńskiej uczelni rozpoczął się obradami panelowymi. Swoje prelekcje wygłosili między innymi eksperci z Ukrainy, Wenezueli a także z Polski.

Następnie sesje plenarną w auli WSKSiM otworzył ojciec dr Tadeusz Rydzyk – Rektor Założyciel WSKSIM w Toruniu.

 

Odbyły się również wystąpienia szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Szef polskiej dyplomacji, który objął patronatem kongres zwracał uwagę między innymi na zagrożenia dla Polskiego bezpieczeństwa. Wśród nich wymienił konflikt rosyjsko-ukraiński.

– Ten konflikt jest etapem pewnej polityki rosyjskiej, która jest prowadzona od lat. Jest to próba odbudowania imperium, które kiedyś utracono po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ten plan imperialny naszego wielkiego wschodniego sąsiada jest dla nas groźny, ponieważ eliminuje nas. Niestety ten plan jest wprowadzany w życie otwarcie. Toczy się już trzecia wojna, którą nasz sąsiad prowadzi. Po Gruzji i Ukrainie rozpoczął ingerencję w Syrii. Pytanie, czy nie rozpocznie kolejnej. Przed tym musimy się zabezpieczyć – wskazał minister Witold Waszczykowski.

Z kolei minister Antoni Macierewicz podkreślił, że możliwość zagrożenia atakami terrorystycznymi w Polsce jest minimalna. Nawet w obliczu zbliżających się dwóch ważnych wydarzeń – Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO

– Jeżeli chodzi o możliwość zagrożenia w okresie ŚDM, czy szczytu NATO według mnie taka możliwość nie istnieje, czy też jest ona bardzo mała. Oczywiście, zawsze działania terrorystyczne mogą być skierowane przeciwko Polsce. Z tym każde współczesne państwo musi się liczyć, ale jak dotąd nie ma żadnych przesłanek, że takie przygotowania są przeciwko nam czynione. Staramy się monitorować wszystkie tego typu zagrożenia – powiedział Antoni Macierewicz.

Zwieńczeniem międzynarodowego kongresu była dyskusja. Naukowe spotkanie zgromadziło słuchaczy z całego kraju, wśród nich nie zabrakło również studentów WSKSiM w Toruniu.

 

 

 

Zdjęcia: