TUCZNO: III ZJAZD ABSOLWENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH „POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA, EKOLOGIA I ZARZĄDZANIE” WSKSIM W TORUNIU

W Tucznie odbył się III zjazd absolwentów studiów podyplomowych „Polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie” realizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na tak zwanej „Krzywdzie”, gdzie przez lata badania prowadził prof. Jan Szyszko, odsłonięty został pamiątkowy kamień.

Spotkanie w Tucznie tradycyjnie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor toruńskiej uczelni.

– Z Tuczna zawsze się wyjeżdża umocnionym w tej przyjaźni, którą budujemy na Jezusie. Tego się uczyliśmy od pana Jana – mówił o. dr Zdzisław Klafka CSsR.

Głównym punktem zjazdu absolwentów była konferencja naukowa zatytułowana: „Ochrona zasobów przyrodniczych – szanse i bariery w świetle działań podjętych przez śp. prof. Jana Szyszko”. Jednym z prelegentów był doradca prezydenta RP, Paweł Sałek.

– On był jedną z pierwszych osób w Polsce, która zauważyła problemy i szanse wynikające z polityki klimatycznej. Profesor przez całe swoje zawodowe i naukowe życie budował i kształtował to, w jaki sposób Polska może się odnaleźć w trudnych okolicznościach związanych z polityką klimatyczną – wskazał Paweł Sałek.

Dorobek profesora Jana Szyszko, z którego możemy czerpać, jest ogromny – wskazał prof. Roman Niżnikowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

– Profesor ma swoje wspaniałe sukcesy, które w tej chwili na nowo odkrywamy, bo nie wszystkie badania zostały opublikowane. Dzięki temu jest pewien zamysł, żeby to kontynuować – wyjaśnił prof. Roman Niżnikowski.

Na tak zwanej „Krzywdzie”, gdzie przez lata badania naukowe dotyczące układów przyrodniczych prowadził prof. Jan Szyszko, z inicjatywy absolwentów odsłonięty został pamiątkowy kamień.

– Na ternie badawczym „Krzywda” często odbywały się zajęcia, które prowadził prof. Jan Szyszko. Dzięki temu to miejsce jest dla nas wyjątkowe – mówiła Dorota Kargul-Plewa, absolwentka WSKSiM.

– Miał na nas tak silne oddziaływanie, że kupiliśmy jego idee – podkreślił Leszek Tokarczyk, absolwent WSKSiM.

Na kamieniu zostały wyryte słowa: „Czyńmy sobie ziemie poddaną”. To ważne przesłanie – zaznaczyła Krystyna Szyszko, żona śp. prof. Jana Szyszko.

– Czyńcie sobie ziemie poddaną, dbajcie o nią, korzystajcie z jej zasobów i róbcie tak, żeby zasoby były coraz lepsze i większe, żebyśmy niczego nie utracili – tak mówił mąż. Polska tak działa – wskazała Krystyna Szyszko.

TV Trwam News