„W obronie Europy”

,,Obszerne studium o wojnie 1920 r. czyta się dobrze, co jest zasługą klarownej narracji. (…) Na podkreślenie zasługuje obiektywizm Autora. Wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej zostały omówione bez zbytnich uproszczeń i przemilczeń. (…) Książka ta podsumowuje, systematyzuje niejako naszą dotychczasową wiedzę na temat wojny (…) decydującej nie tylko o losach odrodzonej Rzeczypospolitej, ale także całej cywilizowanej Europy”.

Fragment recenzji prof. J. Szczepańskiego, 2005 r.

,,Książka jest udaną monografią wojny polsko-rosyjskiej. Swoje dociekania Autor oparł na rozległej i gruntownej kwerendzie. Wykorzystał ponad tysiąc pozycji źródłowych i różnorodnych opracowań, opublikowanych przeważnie w Polsce i Związku Radzieckim (Rosji). W wy- starczającym stopniu uwzględnił literaturę wydaną na zachodzie Europy. (…) Na pochwałę zasługuje układ chronologiczno-problemowy pracy. Prowadzony przez Autora wykład jest logiczny, łatwo przyswajalny przez czytelnika. Także ładny język opisu dobrze służy odbiorcy książki”. Fragment recenzji prof. M. Klimeckiego, 2005 r.