W poszukiwaniu dydaktycznych inspiracji…

Program Erasmus+ daje mnóstwo możliwości. Studenci mogą jeździć na studia lub na praktyki. Natomiast nauczyciele akademiccy mogą zdobywać doświadczenie w zagranicznych instytucjach, m. in. wygłaszając wykłady. To jednak nie koniec możliwości, jakie daje program Erasmus+. Należy pamiętać o takich działaniach jak szkolenia, warsztaty, czy „job shadowing”.

Właśnie z takiej możliwości skorzystały dwie lektorki z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu: Pani dr Dorota Hoffmann, oraz Pani mgr Ewa Kowalska.
Uczestniczyły one na początku lutego 2020 r. w szkoleniu zorganizowanym wspólnie przez Università degli Studi della Tuscia oraz Politecnico di Milano. Celem szkolenia był nowatorski Projekt ELSE.

Dnia 10 marca 2020 r. Panie dokonały prezentacji z tychże warsztatów szkoleniowych dot. Projektu Ekologicznej/logicznej edukacji i środowisk symulacji w szkolnictwie wyższym.
Podczas prezentacji pokazały najnowsze osiągnięcia włoskich kolegów i zachęciły do korzystania ze stworzonych przez nich narzędzi.
Wszystko dzięki programowi Erasmus+.