W WSKSiM zakończyło się sympozjum naukowe „Oblicza manipulacji”

Sympozjum naukowe Oblicza manipulacji – źródła i skutki zorganizowane już po raz 15. przez Uczelnię z inspiracji JE ks. bpa dr Adama Lepy z okazji wspomnienia św. Franciszka Salezego – patrona dziennikarzy zgromadziło w siedzibie WSKSiM kilkaset osób przybyłych z całej Polski oraz liczne grono studentów. Sympozjum otworzył Rektor-Założyciel WSKSiM o. dr Tadeusz Rydzyk, podkreślając wagę podjętej przez prelegentów tematyki.

 

Ks. bp. dr Adam Lepa z Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II na temat manipulacji, której celem jest zakłamanie prawdy o człowieku. W czasach monopolizacji w dziedzinie mediów i zawłaszczenia jej przez media liberalno-lewicowe, może to powodować nawet odebranie podmiotowości człowiekowi. Podkreślał też, że szczególną sferą troski Ojca Świętego była logosfera, który w czasie IV pielgrzymki do Polski wspominał on o odpowiedzialności za słowo.

Bowiem – jak wskazywał – pewne słowa, które w rzeczywistości stanowią dla człowieka zło, mogą być tak podane, tak przepracowane, żeby robiły wrażenie, że są dobrem. To się nazywa manipulacja.

 

Prof. dr hab. Antoni Dudek z Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjął temat manipulacji w sferze polityki, wskazując na manipulacje danymi społeczno-ekonomicznymi i sondażami wyborczymi, które są w tym celu wykorzystywane. Jedną z takich metod fałszowania sondaży jest manipulacja sposobem zadawania pytań respondentom. Zwrócił też uwagę na konkretne przykłady manipulacji w mediach.

 

Natomiast prof. dr hab. Jan Żaryn z Instytutu Nauk Historycznych UKSW w Warszawie zwrócił uwagę, że historię bardzo często wykorzystuje się w polityce nie do tego, by służyła budowaniu wspólnoty, ale aby wykreować siebie czy podtrzymać swój wykreowany obraz. Bardzo często utrwala się kłamstwa historyczne i używa się je do bieżącej manipulacji politycznej. Podał przykład historii II wojny światowej, w której wykreowano na skalę światową kłamstwa związane z postawami Polaków wobec Żydów, takie jak Jedwabne, aby przymusić Polaków do uznania, że jesteśmy gorsi. Podkreślił także główne płaszczyzny manipulacji – na poziomie pewnej formy, czyli języka (i tu manipulacja historią dotyczyła przede wszystkim instytucji cenzury) oraz na poziomie treści, z którym wiąże się zjawisko białych plam. Polega ono na niedopuszczaniu do obiegu pewnego faktu historycznego, który zmienia pożądaną narrację (przykład takiej białej plamy to przemilczanie w historii Polski paktu Ribbentropp-Mołotow. Pan Profesor zwrócił jednak uwagę, że współcześnie mamy do czynienia z procesem odkrywania białych plam, a takim pozytywnym przykładem jest przywrócenie świadomości społecznej bohaterskich postaci żołnierzy niezłomnych.

 

Prof. dr hab. Mieczysław Ryba z KUL i WSKSiM nakreślił zgromadzonym w Auli Uczelni działania manipulatorskie wobec Kościoła w Polsce, zarówno w okresie PRL-u, jak i współcześnie, wskazując, że była i jest to „walka o rząd dusz”.

 

Prezes PiS dr Jarosław Kaczyński precyzyjnie przedstawił manipulacje wykorzystane w tzw. wojnie polsko-polskiej, którą zdefiniował jako starcie o postkomunizm. Prelegent wskazał ośrodki manipulacji funkcjonujące w Polsce w okresie transformacji – ośrodek komunistyczny i ośrodek dysydencki.

Ten referat radiosłuchacze mogli śledzić na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Pan Premier wskazał na liczne akcje socjotechniczne, które były stosowane w celu utrzymania postkomunizmu w Polsce, a także na zaangażowanie w te manipulacje mediów, w szczególności „Gazety Wyborczej”. Mimo olbrzymiej przewagi instytucjonalnej ośrodków manipulatorskich PiS przejął władzę w kraju, ale ta kampania manipulacyjna trwa i w niej,

kiedy rządzą oni to jest demokracja, kiedy my – to jest dyktatura

– mówił Prezes PiS.

Sympozjum zakończyło się dyskusją panelową.

 


Foto: Aneta Korpalska, Joanna Anuszkiewicz, Emil Książczak / studenci WSKSiM.