24 września bieżącego roku o godzinie 9.00 szkoły średnie w następującym składzie: I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, Zespół Szkół nr 2 w Andrychowie oraz I Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie zgromadziły się w sali kinowej Wadowickiego Centrum Kultury. W związku z panującymi restrykcjami, każdy musiał zachować odpowiedni dystans oraz sterylność dłoni. Zajęcia przeprowadzili wykładowcy z WSKSiM. Warsztaty zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Wadowicach oraz dyrekcje obecnych na zajęciach szkół.

Przedsięwzięcie rozpoczęło się krótkim wstępem organizatorów oraz objaśnieniem planu warsztatów. Zajęcia miały za zadanie pomóc nam w zrozumieniu funkcji mediów oraz ich działania.

Pierwszą część warsztatów – pod tytułem „Język obrazu” – poprowadził pan Eryk Milarski, który połączył się z inż. Waldemarem Gumowskim w wozie transmisyjnym i zaprezentował funkcjonowanie greenboxa. Objaśniono nam również technologię „cut” z czynnym udziałem uczniów. Następnie jedna z uczestniczek warsztatów została wytypowana do poprowadzenia prognozy pogody, po czym porównano to z pracą profesjonalnej pogodynki. Dalszym punktem było zaprezentowanie wiadomości sportowych przez wybranego ucznia. Pierwszą część spotkania zakończył film prezentujący niepotrzebną lampę. Druga część rozpoczęła się zajęciami dotyczącymi perspektywy i rodzaju kadrów. Zostało nam zaprezentowane znaczenie oraz różnorodność oświetlenia w obrazie.Potem dwóch uczestników zademonstrowało wpływ makijażu na wizerunek osoby przed kamerą. Chłopak został pomalowany w odpowiedni sposób przez dziewczynę, po czym porównano jego wygląd sprzed i po makijażu. Następnie jeden z uczestników wcielił się w rolę prezydenta nagrywającego spot wyborczy na odpowiednim sprzęcie. Dalszym elementem programu było pokazanie wartości cięcia z użyciem sklejek montażowych.W kolejnej części dwójka nieznajomych została wytypowana do odegrania sceny miłosnej, która miała na celu podkreślenie znaczenia odpowiednich ujęć. Prowadzący na koniec podsumował, iż przekaz telewizyjny to w 70% obraz, w 23% dźwięk oraz w 7% to tekst.

Po drugiej przerwie pan Paweł Bielicki rozpoczął prezentację dotyczącą radia oraz dźwięku. Kolejny uczestnik zajęć został zaproszony na scenę, aby zaprezentować swoje wokalne możliwości. Miłosz wykonał utwór Adele pod tytułem „When we were young. Po występie młodego artysty, piosenka została poddana zabiegowi masteringu, nadającego jej nonszalancji oraz profesjonalizmu. Potem zostało ukazane zjawisko poprawiania dźwięku na bazie głosu innego ucznia recytującego gamę i przerabianie wypowiedzi innych uczestników opowiadających o sobie i swoich zainteresowaniach. Prowadzący w jasny sposób objaśnił działanie języka perswazji i skutków budowania zdań.

Ostatnia część obejmowała prezentację przeprowadzoną przez panie: Katarzynę Wiercińską oraz Annę Cimoch dotyczącą informacji, opinii, perswazji oraz manipulacji.Spotkanie zakończyło się ankietą online.

Przygotowali: Igor Kamski, Julia Odrobina i Adrianna Góra (ILO im Marcina Wadowity w Wadowicach)

      Materiał radiowy - Wadowice dzień 2