Moje Westerplatte – o przeciwnościach losu, wyzwaniach dnia codziennego i formach samokształcenia duchowego.