Wideo z Sympozjum: Przedsiębiorstwa w Polsce. Teraźniejszość i Przyszłość