20 grudnia 2018 roku był długo wyczekiwany przez studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tego dnia, w godzinach wieczornych, odbyła się coroczna Wieczornica Maryjna. W tradycji naszej uczelni jest to spotkanie opłatkowe, podczas którego społeczność akademicka ma okazję złożyć sobie życzenia przed wyjazdem do swoich domów na święta.

Początek Wieczornicy został zaplanowany na g. 19:30. Rozpoczęliśmy od współnego śpiewu Apelu Jasnogórskiego. Pięknie odśpiewanie słów: Maryjo Królowo Polski, ukierunkował nasz wieczór na Maryję. Następnie student I roku, Krystian Lachor, słowami Ojca Świętego wprowadził nas w nastrój spotkania. W dalszej części głos zabrał o. dr Zdzisław Klafka CSsR. Po słowach ojca rektora przeczytany został fragment z Księgi proroka Izajasza, a po nim diakonia muzyczna zaśpiewała Przystąpmy do szopy. Po czym wsłuchaliśmy się w słowa Ewangelii wg św Łukasza, mówiące o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Błogosławieńtwo opłatków było wstępem do życzeń, które złożyli: Rektor-Założyciel o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor Uczelni o. dr Zdzisław Klafka CSsR, oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Łukasz Żmuda. Zostaliśmy także ubogaceni pięknym wykonaniem Gore gwiazda Jezusowi. Po wspólnej modlitwie i rozdaniu opłatków nastapił czas wielkiej radości, która rodziła się w sercu każdego, dzięki pięknym życzeniom składanym sobie nawzajem. Oprócz wspólnoty zgromadzonej wokół oficjalnych uroczystości, studenci stworzyli wspaniałą wspólnotę stołu, której towarzyszyły rozmowy, kolędowanie i bycie razem.

Warto również wspomnieć, że 14 grudnia odbyło się przedświąteczne spotkanie władz uczelni z wykładowcami i pracownikami administracyjnymi WSKSiM. Poruszane były podczas niego najistotniejsze sprawy, między innymi dotyczące wprowadzania w życie założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Tzw. konstytucja o szkolnictwie wyższym była tematem wystąpienia księdza profesora Pawła Bortkiewicza. Na spotkaniu obecny był także Rektor-Założyciel WSKSiM, o. dr Tadeusz Rydzyk.

Ks. Łukasz Romańczuk
Szymon Górko