„Wielcy Polacy w rozwoju technologii informatycznych”

Miejsce:
WSKSiM, Aula na Starotorunskiej

Plan konferencji:

10.00 – 10.30    Prof. dr hab. Wacław Bała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowca WSKSiM – „Prof. Jan Czochralski – twórca podstaw elektroniki”

10:30 -11:00  Prof. dr hab. Dominik Sankowski , Politechnika Łódzka, wykładowca WSKSiM –   „Prof. Andrzej Targowski – twórca infostrady”

11:00 – 11.30    dr Arkadiusz Czwołek,  dr. Jan Wiśniewski  – tytuł ????

11:30 -12:30   mgr Czesław Stawikowski, mgr Piotr Kornacki – tytuł – + wideo    

12:30 – 13:00  mgr inż. Piotr Ruszkarski,  – świadek historii  ???  – wyj

13:00 – 13:30  red Piotr Lipiński  Co się stało z polskim Billem Gatesem?      

 

—————————————————————————————————

Współorganizacja dyr. Andrzej Skrzypczyk

Abstrakty wystąpień:

mgr Czesław Stanikowski,  mgr Piotr Kornacki

Autorzy przedstawiają postać inżyniera Jacka Karpińskiego twórcy pierwszej na świecie konstrukcji minikomputera K-202 – opartego na układach scalonych małej i średniej skali integracji,  jego prace, poszukiwania i poglądy, relacje z przyjaciółmi, kontakty z młodzieżą. Wskazuje na potrzebę umieszczenia Jacka Karpińskiego w pamięci zbiorowej, jako człowieka, patrioty, wybitnego konstruktora. Losy Jacka Karpińskiego pozwalają lepiej zrozumieć historię Polski XX wieku i związane z nią ograniczenia dla osób i społeczności oraz ograniczenia rozwoju gospodarki i techniki. Autorzy podkreślają potrzebę popularyzowania postaci  Jacka Karpińskiego oraz jego osiągnięć.  Wskazuje na możliwości i sposoby promowania osiągnięć Jacka Karpińskiego i innych zasłużonych dla Polski wybitnych  naukowców, konstruktorów i odkrywców. Podkreślają znaczenie wykorzystania losów i osiągnięć wybitnych konstruktorów i odkrywców w szkolnej i pozaszkolnej edukacji, ich  inspirującą  rolę dla rozwoju zainteresowań młodzieży, znaczenie wzorów osobowych dla wychowania patriotycznego.

red Piotr Lipiński

Jacek Rafał Karpiński, ps. Mały Jacek (pseudonim powstańczy), (ur. 9 kwietnia 1927 w Turynie, zm. 21 lutego 2010 we Wrocławiu) – polski inżynier elektronik i informatyk, żołnierz Szarych Szeregów w Batalionie Zośka, uczestnik powstania warszawskiego. W czasie okupacji brał udział w konspiracyjnych formacjach harcerskich, początkowo w małym sabotażu, potem w Grupach Szturmowych, wreszcie razem z Krzysztofem Kamilem Baczyńskim w plutonie „Alek”, później „SAD” Batalionu Zośka. Uczestniczył w akcjach „Sieczychy”, pod Celestynowem, Urlami. Ciężko ranny – postrzał w kręgosłup.

Przedstawienie osoby Jacka Karpińskiego na podstawie pracy reporterskiej Piotra Lipińskiego w publikacjach reporterskiej książki „Polski Bill Gates”.

Czyli nieznana historia polskiego informatyka Jacka Karpińskiego, który na przełomie lat 60. i 70. skonstruował jeden z pierwszych na świecie komputerów typu PC. Niestety, osiągnięcie Karpińskiego poszło na marne. Partia zabroniła mu produkcji. Konstruktor został wyprowadzony z zakładu pod karabinami, a następnie zajął się hodowlą … świń na Mazurach. Czy Polska byłaby komputerowym mocarstwem, gdyby jego losy potoczyły się inaczej?

Wynalazki inż. Jacka Karpińskiego:

  • udział w konstrukcji pierwszych aparatów USG.
  • AKAT-1 – pierwszy na świecie tranzystorowy analizator równań różniczkowych
  • Perceptron – ucząca się maszynę, która rozpoznawała otoczenie przy użyciu kamery
  • KAR-65 – komputer
  • K-202 – pierwszy minikomputer na układach scalonych małej i średniej skali integracji
  • skonstruował nadajnik 2 kW NPK-2,
  • AAH – maszyną do długoterminowych prognoz pogody