Wielcy Polacy w rozwoju technologii informatycznych

Plan konferencji:

 

10:00 – 10:15   Otwarcie konferencji

 

10: 15  – 10:50     Prof. dr hab. Wacław Bała, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, wykładowca WSKSiMProfesor Jan Czochralski – twórca podstaw elektroniki.

 

10:50  –  11: 30 Prof. dr hab. Dominik Sankowski, Politechnika Łódzka, wykładowca WSKSiM –   Profesor Andrzej Targowski – twórca INFOSTRADY.

11:30 -11:45  Tyberiusz Grześkowiak, Paweł Kmiecik, Studenci II roku informatyki WSKSiM Prezentacja projektów studenckich.   

11:45 –  12:30  dr Arkadiusz Czwołek, Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK,          dr. Jan Wiśniewski, wykładowca WSKSiMJacek Karpiński wynalazca w rzeczywistości PRL.

 

12:30 –  13:15   Czesław Stawikowski, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Piotr Kornacki – ZSMEiE w Toruniu, Jacek Karpiński  – Osoba prywatna  i  postać historyczna.

 

—————————————————————————————————————-

 

Abstrakty wystąpień  / do użytku węwnętrznego/

 

Prof. dr hab. Wacław Bała

 

Prof. Jan Czochralski, urodzony w 1885 roku w Kcyni  na Pałukach, opracował  metodę wzrostu kryształów, która jest podstawą  współczesnej elektroniki. Metoda ta dzisiaj jest wykorzystywana powszechnie przy produkcji elementów półprzewodnikowych przez wszystkie największe koncerny elektroniczne. Kryształy krzemu wyciągane metodą Czochralskiego stanowią materiał wyjściowy do produkcji diod, tranzystorów, fotoogniw i wszystkich obwodów scalonych i mikroprocesorów oraz innych części składowych komputera. Jest jednym z najczęściej cytowanych Polaków w światowej literaturze naukowej. Wprowadzenie nazwiska Czochralskiego do nazwy metody wzrostu kryształów, zwłaszcza krzemu, stało się hołdem kolejnych pokoleń za jego wielkie odkrycie w dziedzinie elektroniki. Ale jego życie nie było łatwe. Skomplikowane losy wojenne spowodowały, że umarł w zapomnieniu. Dopiero po upadku komunizmu można było, nie bez problemów, przywrócić jego dobre imię.

 

Prof. dr hab. Dominik Sankowski

Prof. Andrzej Targowski urodzony w 1937 roku w Warszawie, profesor informatyki jeden z pionierów informatyki stosowanej w Polsce. Profesor Targowski utworzył pierwszy w Polsce zakład naukowo-badawczy, zastosował informatykę w przedsiębiorstwie, kierował stworzonym przez siebie Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej oraz doprowadził do stworzenia Krajowego Systemu Informatycznego  – INFOSTRADA. Zainicjował tez m.in. program Krajowego Biura Informatyki- PESEL. Jeden z wielu, którzy nie mogąc rozwinąć swoich możliwości w realiach PRL wybrali emigracje – obecnie profesor Western Michigan University.  Jest autorem wielu pozycji naukowych jak i popularnych książek np.: „Red Fascism” („Czerwony faszyzm”), „Obrona Polski”, „Wizja Polski” czy „Losy Polski i świata”. To postać wielkoformatowa nie tylko w zakresie profesjonalnego zaangażowania w badanie i rozwój technologii informatycznych ale również na polu polityki, socjologii i edukacji młodego pokolenia Polaków.

dr Arkadiusz Czwołek, dr Jan Wiśniewski

    Autorzy przedstawiają postać wybitnego polskiego konstruktora i wynalazcy Jacka Karpińskiego w realiach czasów PRL, w których przyszło mu działać. Bezkompromisowość i olbrzymia wiedza połączona z pracowitością okazały się niewystarczającym kapitałem aby przebić się przez mur bezdusznego systemu panującego wtedy w Polsce. Wiele prototypów zaprojektowanych przez niego urządzeń – KAR-65, AKAT-1 – wyprzedzało znacznie uwczesny poziom technologii informatycznej na świecie. Jego wynalazki mogły stworzyć Polskie imperium informatyczne – stało się jednak inaczej – dlaczego? Autorzy spróbują dokonać krytycznej analizy tych wydarzeń.

 

Czesław Stanikowski,  Piotr Kornacki

Autorzy przedstawiają postać inżyniera Jacka Karpińskiego twórcy pierwszej na świecie konstrukcji minikomputera K-202 – opartego na układach scalonych małej i średniej skali integracji,  jego prace, poszukiwania i poglądy, relacje z przyjaciółmi, kontakty z młodzieżą. Wskazuje na potrzebę umieszczenia Jacka Karpińskiego w pamięci zbiorowej, jako człowieka, patrioty, wybitnego konstruktora. Losy Jacka Karpińskiego pozwalają lepiej zrozumieć historię Polski XX wieku i związane z nią ograniczenia dla osób i społeczności oraz ograniczenia rozwoju gospodarki i techniki. Autorzy podkreślają potrzebę popularyzowania postaci  Jacka Karpińskiego oraz jego osiągnięć.  Wskazuje na możliwości i sposoby promowania osiągnięć Jacka Karpińskiego i innych zasłużonych dla Polski wybitnych  naukowców, konstruktorów i odkrywców. Podkreślają znaczenie wykorzystania losów i osiągnięć wybitnych konstruktorów i odkrywców w szkolnej i pozaszkolnej edukacji, ich  inspirującą  rolę dla rozwoju zainteresowań młodzieży, znaczenie wzorów osobowych dla wychowania patriotycznego.