Wizyta dra Mariusa Kudumo z Uniwersytetu Nauki i Technologii w Namibii w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu

Już od pewnego czasu Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu współpracuje z Uniwersytetem Nauki i Technologii w Namibii, w Windhuk. To właśnie dzięki programowi Erasmus+ głos z dalekiej Namibii jest słyszany również w Polsce.

Dr Marius Kudumo od 2014 r. pracuje na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Namibii, gdzie jest Dyrektorem Biura Relacji Międzynarodowych. W latach 1997-2014 pracował w Namibijskiej Komisji ds. UNESCO – najpierw jako Dyrektor programowy odpowiedzialny za planowanie, wdrażanie i koordynację programów i projektów UNESCO w Namibii, a następnie jako Sekretarz Generalny Namibijskiej Komisji. Od 2017 r. jest Komisarzem Krajowej Komisji Planowania.

Oprócz spotkań ze studentami, dr Marius Kudumo wygłosił referat podczas tegorocznej wielkiej międzynarodowej imprezy. W dniach 22-23 listopada 2019 r. miał miejsce XII Międzynarodowy Kongres, którego temat brzmiał „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia”. Patronat nad wydarzeniem objął Jego Eminencja ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Senior Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Dr Marius Kudumo wygłosił referat pt.: „Idea patriotyzmu w Afryce Południowej – przykład Namibii”. Obok zaprezentowania koncepcji patriotyzmu z namibijskiego punktu widzenia, omówiona została kategoria badawcza, która jest niezwykle ważna dla całego kontynentu afrykańskiego: tożsamość. W wielu pracach naukowych ten temat się pojawia. Kwestia ta jest niezwykle ważna wręcz dla całego świata postkolonialnego, który zmaga się z kryzysem przynależności. Stąd niezwykle ważne jest zrozumienie poglądu na ten znany nam temat, lecz zupełnie z innej perspektywy.

Na zakończenie Pan Dr Marius Kudumo dokonał okolicznościowych wpisów do indeksów studentów.

Liczymy na to, że współpraca będzie się rozwijać. We wrześniu do Namibii udał się z wykładami dr Rafał Lizut. Natomiast już wkrótce możemy spodziewać się kolejnego gościa z namibijskiej ziemi.

WSZYSTKO DZIĘKI PROGRAMOWI ERASMUS+.