Wizyta naszych wykładowców w Chorwacji

W dniach od 18 do 25 kwietnia nasi wykładowcy, dr Monika Kacprzak oraz dr Dorota Piersa-Cywińska, uczestniczą w programie Erasmus+ w Chorwacji.

W czasie pobytu na University of Zagreb prowadzą gościnne zajęcia na Wydziale Nauk Politycznych. Dr Monika Kacprzak miała przyjemność wygłosić wykłady dla studentów różnych roczników dziennikarstwa I stopnia. Natomiast dr Dorota Piersa-Cywinska prowadziła wykłady dla studentów politologii studiów magisterskich. Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony chorwackich i międzynarodowych studentów, którzy żywiołowo uczestniczyli w zajęciach.  Dyskusja była kontynuowana również po zajęciach, w ramach godzin konsultacyjnych.

Mieliśmy przyjemność spotkania się z tamtejszą kadrą akademicką oraz pracownikami biura współpracy międzynarodowej. Spotkania te miały na celu rozwinięcie oraz pogłębienie współpracy między Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i Uniwersytetem w Zagrzebiu. Mamy nadzieję, że współpraca w ramach programu Erasmus +, która do tej pory obejmowała wymianę wykładowców akademickich oraz studentów, będzie rozszerzona o nowy element – praktyki w telewizji i radiu – powiedziała dr Dorota Piersa-Cywińska.