„Wokół Soboru Watykańskiego II. Studia i szkice”

Fragment z okładki:

[…]

To najważniejsze wydarzenie w historii Kościoła Powszechnego w XX – i być może również w XXI – wieku coraz częściej wychodzi poza ściśle teologiczny klucz interpretacyjny. Dziś przynależy już nie tylko do teologów i historyków, ale równie dobrze może być przedmiotem analizy filozoficznej, nauk o polityce, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, prawa międzynarodowego i socjologii. […]

Książkę tworzą studia i szkice już publikowane w latach 2013-2015 na kartach prestiżowej serii naukowej „Studia Soborowe”. Na potrzeby niniejszego wydania wszystkie teksty zostały jednak ponownie opracowane, znacznie poszerzone, uzupełnione i zaktualizowane.