W dniu 20 lutego 2018 roku w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się pierwsza część dwudniowej, ogólnopolskiej konferencji pt.: „Wolni w Chrystusie”, która podejmowała tematykę trzeźwości.
Przywitania gości dokonał rektor o. dr Zdzisław Klafka CSsR, który zaznaczył, że „nie ma mowy o żadnej niepodległości, jeśli jesteśmy niewolnikami różnych uzależnień”.

Bp Tadeusz Bronakowski Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości na wstępie wprowadził nas w tematykę Narodowego Programu Trzeźwości, który został powołany w zeszłym tygodniu. Apostolstwo Trzeźwości w 2018 roku obchodzi jubileuszowy rok, którego motto brzmi: „Trzeźwość egzaminem wolności”. Ksiądz biskup przytoczył jednak słowa Jana Pawła II, który przypominał nieustannie, że ten egzamin jest jeszcze przed nami. Prelegent podkreśla w swoim wystąpieniu: „Polskość nie może kojarzyć się z pijaństwem, ale umiarem i abstynencją. Program Trzeźwości jest zaproszeniem dla wszystkich Polaków do dyskusji, ale także do podjęcia pracy nad zmianą postaw w kraju. Polacy muszą propagować swój styl życia, styl abstynencji i umiaru”. Na koniec bp Bronakowski podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w tworzenie Narodowego Programu Trzeźwości.

Kolejny referat wygłosił ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kulbacki. Tytuł referatu brzmiał: „Realizacja Narodowego Programu Trzeźwości w parafiach polskich i wśród Polaków za granicą”. Prelegent zauważa, że celem Narodowego Programu Trzeźwości jest zmiana postaw Polaków. „Tego celu nie da się osiągnąć bez samoograniczenia”– zauważa ks. prof. Kulbacki i wskazuje, że „polskie parafie powinny prowadzić działania prowadzące do otrzeźwienia narodu. Kościół przychodzi z pomocą i staje się wspólną płaszczyzną w walce o człowieka”. Przywołuje również wiele stwierdzeń zapisanych w tym programie. Jedno z nich mówi, że alkohol nie jest konieczny do życia. Następnie ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Kulbacki ukazuje słuchaczom istotę abstynencji, rolę parafii w promowaniu dobrowolnych działań na rzecz trzeźwości narodu polskiego, a także struktury związane z abstynencją na poziomie lokalnym i ogólnopolskim takie jak: Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, Krucjata Wyzwolenia Człowieka czy Anonimowi Alkoholicy.

Następnie zebrani w auli mogli wysłuchać wideokonferencji ks. Marka Dziewieckiego pt.: „Trzeźwość egzaminem z wolności: wprowadzenie w temat Apostolstwa Trzeźwości 2018”. Na początku prelegent zauważa: „Warto postawić pytanie czy naprawdę jesteśmy wolni i czy wolność nie jest iluzją. Otóż wolność jest prawdziwa, gdyż sam Bóg jest gwarantem naszej wolności. Bóg obdarza nas wolnością. Po ludzku, wolność jest prawdziwa, gdyż każdy z nas zachowuje się inaczej. Wolność jest nie tylko prawdziwa, ale i bardzo poważna.” Ks. Marek Dziewiecki wyjaśnia również w swoim wystąpieniu czym jest trzeźwość, w sensie głębszym: teologicznym i antropologicznym. „Trzeźwość jest wolnością myśli i przeżywania. Trzeźwość to wolność w podejmowaniu decyzji. Nietrzeźwość zaczyna się już wtedy, gdy mam nietrzeźwe myślenie, gdy myślę selektywnie i pozornie pozytywnie. Nietrzeźwość w podejmowaniu decyzji polega na tym, że nie ja, tylko ktoś inny, za mnie podejmuje decyzje, gdy trwam w toksycznych relacjach opartych na czymś innym niż miłość. Kiedy wpadam w uzależnienia niszczę i trzeźwość i wolność”. Referent podkreśla rolę środowiska w pomocy ludziom uzależnionym od różnego rodzaju używek. Wskazuję istotę miłości. Zauważa że taką osobę ktoś musi mądrze kochać, ktoś bliski, ktoś z otoczenia np. pracodawca. „Mądra miłość polega na tym, że zostawiam uzależnionemu wszelkie konsekwencje, nawet te najbardziej bolesne, które wynikają z uzależnienia. Wtedy uzależniony ma szansę się zmienić, bo zaczyna sam cierpieć”.

Ostatnią prelekcję na temat „Narodowy Program Trzeźwości: dar i zadanie” wygłosił prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek. Omawiał on zagadnienia przydatne dla duszpasterzy trzeźwości. Wskazał istotność czytania i dogłębnego poznania Narodowego Programu Trzeźwości, gdyż nieznajomość rodzi podatność na manipulacje obecne w mediach i bierność wobec ataków na program. Prelegent wskazuje, że trzeba prowadzić aktywną kampanię jako odpowiedź na ataki. „Jest dużo możliwości, w których możemy pokazać, że zwiększamy wolność Polaków, a nie ograniczamy”. „Okazuje się, że większość Polaków to ludzie umiaru” – na podstawie wyników badań podkreśla prof. Wojcieszek. „Problemy alkoholowe to przede wszystkim problemy duchowe i nie da się ich rozwiązać za pomocą środków wyłącznie doczesnych i materialnych”– zauważa wykładowca. Zdaniem profesora „głównym adresatem Narodowego Programu Trzeźwości jest Kościół, ponieważ chodzi tu o grzech. Trzeźwość to temat ściśle duszpasterski i duchowy.”

Po wygłoszonych prelekcjach odbył się panel dyskusyjny, w którym zaproszeni goście omawiali zagadnienia związane z Narodowym Programem Trzeźwości oraz inicjatywy trzeźwościowe podjęte w Polsce takie jak pielgrzymka na Jasną Górę czy sierpień miesiącem trzeźwości.
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji „Wolni w Chrystusie” był Apel Jasnogórski oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obfitych owoców Narodowego Programu Trzeźwości.

Kamila Frach

RELACJA WIDEO Ogólnopolska konferencja pt. Wolni w Chrystusie >>