WSKSiM na konferencji zorganizowanej przez Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili, Filipiny

Dnia 23 kwietnia 2021 r. Wydział Pedagogiki Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili zorganizował wyjątkowe wydarzenie. Międzynarodową konferencję, która zgromadziła specjalistów z Filipin, Japonii, Republiki Chińskiej na Tajwanie, Tajlandii oraz Polski. 

Celem konferencji było przeanalizowanie sytuacji jednostek edukacyjnych we współczesnym, zmieniającym się szybko świecie. Zwłaszcza status nauczyciela podlega ciągłej ewolucji, z czym wiążą się tak szanse, jak i zagrożenia. 

Była to: Pierwsza Międzynarodowa Konferencja PSALM* poświęcona kształceniu i formacji nauczycieli. Akronim PSALM został rozwinięty jako Passion for Scholarship And Love for Mission, co należy przetłumaczyć jako „Pasja do wiedzy i miłość do misji”. 

Wśród prelegentów z różnych państw, znalazł się również przedstawiciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dr Krystian Chołaszczyński, wykładowca i kierownik biura współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej WSKSiM, wygłosił wykład pod tytułem: Scholarship and Mission: Cornerstones for Teacher Training and Formation in Catholic Universities (Wiedza i misja: kamienie węgielne szkolenia i formacji nauczycieli na uniwersytetach katolickich). 

Ta konferencja miała na celu rozpoczęcie ważnej dyskusji, która ma wpłynąć na tych, którzy są odpowiedzialni za szkolenie i formację przyszłych nauczycieli; do przejścia od nadzoru nauczycielskiej pracy do mentoringu osób odpowiedzialnych za kierunek ewolucji systemu edukacyjnego, torując w ten sposób drogę zarówno do rozwoju kompetencji funkcjonalnych, jak i długoterminowej tożsamości zawodowej wśród przyszłych nauczycieli. 

Silna współpraca między toruńską a filipińską uczelnia jest możliwa chociażby dzięki tak wspaniałemu programowi, jakim jest Erasmus+.