WSKSiM na uroczystościach pogrzebowych Żołnierzy Niezłomnych – Bydgoszcz 26 września 2021 r.

Delegacja WSKSiM, wraz z pocztem sztandarowym Uczelni, uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowe Żołnierzy Niezłomnych, które miały miejsce w Bydgoszczy 26 września 2021 r. Ostatnie pożegnanie rozpoczęło się Mszą św. w Bazylice pw. św. Wincentego a Paulo przy al. Ossolińskich 2 w Bydgoszczy o godz. 11.00, skąd kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz komunalny przy ul. Kcyńskiej 51 w Bydgoszczy, gdzie w nowo wybudowanej Kwaterze Żołnierzy Wyklętych odbyła się ceremonia pogrzebowa.
Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a pochowani zostali:

  • St. sierżant Ludwik Augustyniak ps. „Cygan”, „Adam” (1898-1946) – powstaniec wielkopolski, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, podoficer WP, żołnierz Okręgu Pomorskiego AK.
  • St. sierż. Florian Dutkiewicz ps. „Jawor”, „Wiktor” (1900‒1946) – powstaniec wielkopolski, żołnierz WP, żołnierz Okręgu Pomorskiego AK.
  • Por. Tadeusz Antoni Ośko ps. „Sęp” vel Wojciech Kossowski (1913‒1946) – funkcjonariusz Straży Granicznej (1937‒1939), członek Polskiej Organizacji Zbrojnej w Łowiczu (1939‒1943), żołnierz Okręgu Lubelskiego AK (1943‒1944) i Pomorskiego Okręgu Zrzeszenia WiN (1946).
  • Zbigniew Rostek ps. „Piotr” (1930‒1952) – dowódca młodzieżowej siatki wywiadowczej działającej na Pomorzu i Kujawach.
    Pochówku udzielono również szczątkom nieznanego jeszcze z imienia i nazwiska żołnierza AK.

Wszyscy zostali zamordowani przez aparat represji władz komunistycznych i pochowani w bezimiennych grobach na terenie cmentarza przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. Ich szczątki zostały odnalezione podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez zespół prof. Krzysztofa Szwagrzyka z IPN.
Cześć ich pamięci!