Wsparcie WOT

17 maja miało miejsce podpisanie listu intencyjnego między Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej a Wojskami Obrony Terytorialnej. Swoje podpisy pod listem złożyli o. dr Zdzisław Klafka oraz płk Krzysztof Leszczyński. WSKSiM rozpoczyna współpracę z Centrum Szkolenia WOT w Toruniu, w ramach której studenci będą uczestniczyć w szkoleniach, Legii Akademickiej, a także mieć możliwość pretendować do wojska. WSKSiM otrzyma wsparcie WOT w organizowanych przez siebie działaniach patriotycznych.