10 października w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się Konferencja „Współczesne wyzwania polityki gospodarczej”. Organizatorami wydarzenia była Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Zakład Polityki Ekonomicznej.

Tegoroczną konferencję rozpoczął mgr Mateusz Kaleta, który powitał gości zebranych na sali oraz tych, którzy ze względu na ograniczenia spowodowane wprowadzeniem żółtej strefy epidemicznej, uczestniczyli w spotkaniu za pomocą transmisji internetowej oraz telewizyjnej. Następnie, w pierwszej części uroczystości, rektor uczelni o. Zdzisław Klafka CSsR wręczył dyplomy absolwentom WSKSiM.

Pierwszym prelegentem konferencji był prof. dr hab. Jerzy Żyżyński z Narodowego Banku Polskiego. W wystąpieniu przedstawił wyzwania gospodarcze, przed którymi staje obecnie Polska.

– Działania antykryzysowe w dalszym ciągu uderzają w gospodarkę, przede wszystkim w sfery usług – zaznaczył prof. Żyżyński.

Dodał też, że zadaniem współczesności jest odbudowanie tego, co zostało stracone w wyniku błędów transformacji.

Następnie głos zabrał dr Mateusz Guzikowski reprezentujący Katedrę Ekonomii Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W prelekcji zatytułowanej „Kryzys pandemiczny – dylematy stabilizowania gospodarki” przedstawił dylematy dotyczące stabilizacji z wykorzystaniem instrumentów polityki fiskalnej.

Zaznaczył, że wszelkie zjawiska kryzysowe, które można było zaobserwować we wcześniejszych latach, wynikały z tego, co działo się w gospodarce, przez co różnią się od tego, z którym mierzymy się obecnie.

– To z czym mamy do czynienia teraz, czyli kryzys, który określiliśmy mianem pandemicznego zasługuje na szczególną uwagę (…) rodzi on permanentną niepewność, w jakiej funkcjonują podmioty gospodarujące, a to rzutuje na ich decyzje – podkreślił Prelegent.

Wystąpienie zakończył, mówiąc, że ważne jest, aby uniknąć sytuacji zmiany rządu, która spowoduje niepewność o to, jak w przyszłości wyglądać będzie polityka gospodarcza.

Kontynuacją poprzedniego wykładu była prelekcja prof. dr. hab. Feliksa Grądalskiego. Temat wystąpienia to: „Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach pułapki płynności”.

– Różnicą w relacjach polityki pieniężnej i fiskalnej jest rozbieżność w celach, które realizują rządy i Banki Centralne – powiedział w czasie wystąpienia prof. Grądalski.

Mówił o priorytetach, jakie stawiają sobie obie instytucje, czyli kolejno: wzrost gospodarczy przy niskim bezrobociu i zachowanie niskiej inflacji. Stwierdził też, że płynność w czasie obecnego kryzysu zapewniło wsparcie finansowe rządu skierowane do przedsiębiorców oraz poluzowanie polityki pieniężnej przez Narodowy Bank Polski.

Następnie wykład na temat „Zachowania cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle koncepcji analizy technicznej” wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Borowski, przedstawiciel Szkoły Głównej Handlowej. Na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań przedstawił on spółki, które w czasie pandemii wzmocniły swoją pozycję na rynku, takie jak branże gier komputerowych, oraz tych, które w czasie załamania w marcu wiele straciły, jak na przykład sklepy odzieżowe.

– (…) zwyżka cen akcji, jaka miała miejsce na giełdzie po fali spadkowej wywołanej informacjami o pandemii, była głównie udziałem spółek o małej kapitalizacji – dodał prof. Borowski.

Po krótkiej przerwie kawowej, kolejną prelekcje poprowadził dr hab. Piotr Łasak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Temat wystąpienia to „Wyzwania dla sektora bankowego jako skutek pandemii Covid-19″. Prelegent nawiązał do słów przedmówcy, dr. Guzikowskiego, na temat wyjątkowości kryzysu pandemicznego, przedstawiając tym samym specyfikę problemu w kontekście sytuacji banku.

– Dzięki temu, że sektor bankowy zadziałał bardzo szybko i sprawnie, w powiązaniu z innymi podmiotami, udało się szybko zaimplementować tarczę antykryzysową – zaznaczył dr hab. Piotr Łasak.

Podkreślił również istotną rolę we wsparciu biznesu – pakietu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wagę sektora bankowego, jako kluczowego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Prelegent stwierdził, że określenie długoterminowego wpływu pandemii na banki jest na razie bardzo trudne.

„Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finansowym” to temat prelekcji wygłoszonej przez prof. dr hab. Mariolę Lemmonier z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Podczas przemówienia podkreśliła, że w mediacji musi wystąpić niezależność oraz neutralność.

– Powszechność i wielość ośrodków mediacyjnych jest skuteczna od pewnego monopolu, musi być wielowątkowa, ale uporządkowana – zaznaczyła prof. Lemmonier.

Dodała, że ważnym czynnikiem wpływającym na konsumpcję kredytów jest nadzór i ochrona.

Ostatnim prelegentem podczas sesji plenarnej był dr hab. Eryk Łon, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wystąpienie nosiło tytuł: „Polityka pieniężna jako instrument łagodzenia zjawisk kryzysowych”. Gość w prelekcji wskazał, że Banki Centralne wspierają obecnie gospodarkę poprzez obniżanie oficjalnych stóp procentowych.

– Bank Centralny tak stara się prowadzić politykę monetarną, żeby przy dochodzeniu do optymalnego poziomu inflacji nie zakłócać sfery realnej, żeby wspierać wzrost gospodarczy i rynek pracy – dodał dr hab. Eryk Łon.

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się sesja panelowa. Podczas tej części konferencji prelekcje wygłosili dr Katarzyna Kamińska oraz dr Mateusz Mokrogulski ze Szkoły Głównej Handlowej, jak również przedstawiciele WSKSiM: dr Dorota Żuchowska (dziekan WSKSiM), dr Elżbieta Bernaciak, dr Krystian Chołaszczyński oraz mgr Mateusz Kaleta. Na zakończenie zaprezentowane zostały prace absolwentów studiów podyplomowych Polityka gospodarcza, finanse i bankowość.

Gabriela Bodziony
Zespół Prasowy WSKSiM