Współczesne wyzwania polityki gospodarczej

  Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
  Zakład Polityki Ekonomicznej

   

  ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową z cyklu

  Współczesne wyzwania polityki gospodarczej

  sobota 10 października 2020 r.
  Aula WSKSiM, ul. Droga Starotoruńska 3

  10.30
  Otwarcie konferencji
  Wręczenie dyplomów absolwentom
  11.00
  SESJA PLENARNA – Aula
  • Bieżące wyzwania gospodarcze Polski
   – prof. dr hab. Jerzy Żyżyński (NBP)
  • Polityka fiskalna i pieniężna w warunkach egzogenicznego szoku wirusowego
   – prof. dr hab. Feliks Grądalski (NBP), dr Mateusz Guzikowski (SGH)
  • Zachowania cen akcji na GPW w Warszawie w świetle koncepcji analizy technicznej
   – prof. dr hab. Krzysztof Borowski (SGH)

  12.30 – 13.00 Przerwa kawowa

  • Wyzwania dla sektora bankowego jako skutek pandemii COVID-19 – dr hab. Piotr Łasak (UJ)
  • Ochrona praw konsumentów usług finansowych we Francji. Rola mediacji na rynku finansowym
   – prof. UWM, dr hab. Mariola Lemmonier
  • Polityka pieniężna jako instrument łagodzenia zjawisk kryzysowych – prof. UEP, dr hab. Eryk Łon
  15.00 – SESJE PANELOWE:

  sala 11

  • Rozwój polskiej myśli ekonomicznej w dwudziestoleciu międzywojennym
   dr Katarzyna Kamińska (SGH)

  Racjonalizacja kosztów w ochronie zdrowia na tle przemian systemowych
  dr Elżbieta Bernaciak (WSKSiM)

  • Budowanie zaangażowania pracowników kreatywnych jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu kapitałem ludzkim
   mgr Mateusz Kaleta (UMK, WSKSiM)
  • prezentacja prac absolwentów studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” – cz. I

  sala 12

  • Integracja ze strefą euro w warunkach systemu izby walutowej – przypadek Bułgarii – dr Dorota Żuchowska (WSKSiM)
  • Polityka makroostrożnościowa na Ukrainie – dr Mateusz Mokrogulski (SGH)
  • Republika Zimbabwe: dolaryzacja i mugabeizm – dwie stony permanentnego kryzysu – dr Krystian Chołaszczyński (WSKSiM)
  • prezentacja prac absolwentów studiów podyplomowych „Polityka gospodarcza, finanse i bankowość” – cz. II

  Udział w konferencji bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
  Zgłoszenia do 7 października br. pod nr telefonu 566504012.
  Decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na zalecenia sanitarne liczba miejsc ograniczona.
  Przewidziana jest transmisja TV i on-line.

  „Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej”