Wspomnienie o śp. Pani mgr Marii Karłowskiej

Z Panią mgr Marią Karłowską pracowałyśmy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej od samego początku, od założenia Uczelni w 2001 r., a znałyśmy się i przyjaźniłyśmy od czasu naszych studiów anglistycznych.
Pani Maria Karłowska urodziła się 12.04.1967 r. w Piotrkowie Kujawskim. Z wykształcenia była nauczycielem historii, języka angielskiego i języka hiszpańskiego z 29 letnim stażem pracy. Zarówno studia historyczne, jak i filologię angielską Pani Maria ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1996r. pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu, gdzie oprócz j. angielskiego nauczała też historii w języku angielskim w klasie dwujęzycznej, przygotowując swoich uczniów do egzaminów, konkursów i olimpiad oraz aktywnie współpracując przy organizowaniu szkolnych obozów językowych UNESCO.
W pracy – w WSKSiM – zawsze mogłam liczyć na jej pomoc i wsparcie. Przyjeżdżała na Uczelnię, uczestniczyła w konferencjach, kongresach i inauguracjach akademickich – Pani Maria w WSKSiM była od zawsze… Pracowała jako lektor języka angielskiego, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych, a wcześniej dodatkowo jako lektor języka hiszpańskiego. Była osobą niezwykle oczytaną, wykształconą, obdarzoną pięknym umysłem, a przy tym skromną nauczycielką, z pasją wykonującą swoje powołanie. Oprócz wykonywanej pracy zawodowej, Pani Maria z troską i wielkim zaangażowaniem wychowywała dwoje dzieci swojej zmarłej siostry, sprawując równolegle opiekę nad swoim starszym tatą. Pani mgr Maria Karłowska była także osobą ciepłą i życzliwą wobec studentów. Razem z Panią mgr Marią Karłowską i innymi lektorami organizowaliśmy na Uczelni od 2009 roku niezapomniane Dni Kultury Języka. To Pani Maria była pomysłodawczynią tego wydarzenia, które integruje wykładowców i studentów – całą społeczność akademicką – ujawniając piękne talenty młodych ludzi. Pracowaliśmy z Panią Marią czasem do późnych godzin nocnych, szlifując wówczas u naszych studentów, nie tylko umiejętności językowe, ale również aktorskie, muzyczne i
taneczne. To Pani Maria, łącząc pasję historyka i anglisty, wystawiała wspólnie ze studentami, między innymi, fragmenty klasycznych dzieł literatury. Z minionych lat utkwił mi w pamięci wystawiony przez Panią Marię fragment sztuki Szekspira „Hamlet” z zapytaniem: „ Być albo nie być ?” …
Pani Maria, bliska mojemu sercu koleżanka, odpowiedziała na to pytanie – swoim pięknym, choć niełatwym życiem…
Odeszła do Pana w niezwykłym dniu – Wszystkich Świętych.
Będzie nam Jej bardzo brakowało…

mgr Dorota Hoffmann
kierownik Studium Języków Obcych WSKSiM