Wykład anglojęzyczny prof. Christiana Esguerry / Lecture by prof. Christian Esguerra

Wykład anglojęzyczny prof. Christiana Esguerry z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) pt.: „Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek”.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, razem z Biurem Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, oraz Papieskim i Królewskim Uniwersytetem Świętego Tomasza w Manili na Filipinach, zapraszają na wyjątkowy wykład. Prof. Christian Esguerra w krótkim anglojęzycznym wykładzie przedstawi temat: „Filipiny – Stany Zjednoczone. Skomplikowany związek”.

Filipiny to dawna amerykańska kolonia, chociaż Stany Zjednoczone unikają takiego podejścia. Przez lata Manili była traktowana jako najważniejszy nienatowski sojusznik Waszyngtonu. Turcja zaś uważana jest za najważniejszy natowski sojusznik. Ostatnio jednak następuje wyraźnie erozja dawnych sojusz. O roli Filipin regionie Azji Południowowschodniej i relacjach z USA opowie Nasz wyjątkowy gość.

Profesor Christian V. Esguerra jest dziennikarzem z 20-letnim stażem, specjalizującym się w polityce, zarządzaniu, kwestiach legislacyjnych, sprawach zagranicznych oraz krajowych. Profesor Esguerra rozpoczął karierę w „the Philippine Daily Inquirer”, wiodącym dzienniku anglojęzycznym, zanim przeniósł się do ABS-CBN w 2015 roku. Profesor prowadzi codzienny poranny cykl programów na kanale informacyjnym ABS-CBN, pt.: „Early Edition”. W jego trakcie prowadzi popularny program rozmów politycznych o nazwie „Matters of Fact”. Ten program pojawia się jako podcast z unikalną treścią co tydzień w Spotify, Apple, Google i Stitcher. W stacji telewizyjnej jest także redaktorem zarządzającym ds. szkoleń i opracowywania treści. Jego artykuły pojawiają się na stronie internetowej ABS-CBN.

Profesor Esguerra jest również adiunktem na kierunku dziennikarskim na Uniwersytecie Świętego Tomasza (UST) w Manili, gdzie prowadzi wykłady z zakresu reportaży politycznych, etyki medialnej i komunikacji społecznej. W 2019 r. Profesor Esguerra otrzymała wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Centrum Wolności i Odpowiedzialności Mediów. Nagrody przyznawane są dziennikarzom m. in. za zasługi w dążeniu do doskonałości w zakresie wyjaśniania spraw i dochodzenia do prawdy. Profesor jest także zdobywcą prestiżowego tytułu Wyłaniającego się Przywódcy w Dziennikarstwie nadawanego w ramach Konkursu Titusa Brandsmana. Nagrody przyznawane są na Filipinach, co dwa lata, przez Zakon Karmelitów na Filipinach. Profesor jest także naukowcem zatrudnionym w Centrum Badań Kultury, Sztuki i Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Świętego Tomasza.

Lecture by prof. Christian Esguerra of the Pontifical and Royal University of Santo Tomas in Manila (Philippines): „Philippine – U.S. Alliance. A Complicated Relationship”

Regional Center of International Debates in Toruń, together with Office of Intercollegiate and International Cooperation in College of Social and Media Culture in Toruń, and Pontifical and Royal University of Santo Tomas in Manila, invite you to a unique lecture. Professor Christian Esguerra in a short lecture will present the topic: „Philippine – U.S. Alliance. A Complicated Relationship”.

The Philippines is a former American colony, although the United States avoids this approach. For years, Manila was regarded as Washington’s most important non-NATO ally. Turkey is considered as the most important NATO ally. Recently, however, the former alliance is clearly eroding. Our special guest will tell about the role of the Philippines in the region of Southeast Asia and relations with the USA.

Christian V. Esguerra is a journalist of 20 years specializing in politics, governance, legislation, foreign affairs, and national issues. Prof. Esguerra has beginning his career with the Philippine Daily Inquirer, a leading English-language broadsheet, before moving to ABS-CBN in 2015. He anchors the ABS-CBN News Channel’s daily morning newscast “Early Edition” where he also hosts a political talk segment called “Matters of Fact.” This segment appears as a podcast with unique content every week on Spotify, Apple, Google, and Stitcher. At ANC, he is also the managing editor for training and content development. His articles appear on ABS-CBN online.

Esguerra is also an Assistant Professor of Journalism at the University of Santo Tomas (UST) in Manila, teaching political reportage, media ethics, and social communication courses. In 2019, Esguerra received the Center for Media Freedom and Responsibility Award of Distinction, given to journalists in pursuit of excellence in investigative and explanatory reporting; and the Emergent Leadership in Journalism awardee of the Titus Brandsma Awards, a biennial award given by the Order of Carmelites in the Philippines. He is also a researcher at the UST Research Center for Culture, Arts, and the Humanities.