Wykład anglojęzyczny prof. Felipe Salvosy II / Lecture by prof. Felipe Salvosa II

Wykład anglojęzyczny prof. Felipe Salvosy II z Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza w Manili (Filipiny) pt.: „The South China Sea Dispute”

W dobie pandemii koronawirusa, kiedy wszyscy przebywamy w domu i czekamy aż to się skończy, dzięki nowoczesnym technologiom świat staje się bliższy. Możemy spotkać się z dawno niewidzianymi przyjaciółmi, którzy mogą przebywać na drugim krańcu świata. Stąd pomysł tego wydarzenia.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, razem z Biurem Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, oraz Papieskim i Królewskim Uniwersytetem Świętego Tomasza w Manili na Filipinach, zapraszają na wyjątkowy wykład. Prof. Felipe Salvosa II w krótkim anglojęzycznym wykładzie przedstawi temat: „The South China Sea Dispute”.

Obszar Morza Południowochińskiego stał się ostatnio centrum zainteresowań wielu specjalistów i polityków. Głównie to zasługa poczynań Chińskiej Republiki Ludowej. Spór ten ma swoje konsekwencje w regionalnych relacjach w Azji Południowowschodniej. O tym opowie nasz gość specjalny, prof. Felipe Salvosa II.

Profesor Felipe F. Salvosa II jest kierownikiem programu na kierunku dziennikarstwo prowadzonym na Papieskim i Królewskim Uniwersytecie Świętego Tomasza (UST) w Manili, gdzie nadzoruje program nauczania, pracę wykładowców oraz studentów, zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich. Jednocześnie jest recenzentem i opiniodawcą w czasopiśmie „The Varsitarian”. Jest to 92-letna oficjalna publikacja studencka na Uniwersytecie Świętego Tomasza. Profesor jest także naukowcem zatrudnionym w Centrum Badań Kultury, Sztuki i Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Świętego Tomasza. Doświadczenie dziennikarskie Profesora F. F. Salvosy obejmuje kilka publikacji, wśród których są teksty umieszczone w londyńskim „Financial Times”, „BusinessWorld” oraz w „Manila Times”. Obecnie jest redaktorem PressOne.PH, witryny internetowej z wiadomościami i informacjami.

Lecture by prof. Felipe Salvosa II of the Pontifical and Royal University of Santo Tomas in Manila (Philippines): „The South China Sea Dispute”

During the coronavirus pandemic, when we are all at home and waiting for it to end, thanks to modern technologies the world becomes closer. We can meet long unseen friends who can be on the other side of the world. Hence the idea for this event.
Regional Center of International Debates in Toruń, together with Office of Intercollegiate and International Cooperation in College of Social and Media Culture in Toruń, and Pontifical and Royal University of Santo Tomas in Manila, invite you to a unique lecture. Professor Felipe Salvosa II in a short lecture will present the topic: „The South China Sea Dispute”.

The South China Sea area has recently become the center of interest for many specialists and politicians. Mainly thanks to the actions of the People’s Republic of China. This dispute has consequences in regional relations in Southeast Asia. Our special guest, prof. Felipe Salvosa II will talk about this issue.
Felipe F. Salvosa II heads the Journalism Program of the University of Santo Tomas (UST) in Manila, overseeing the curriculum, faculty and students in the bachelor’s and master’s levels. At the same time, he is an adviser to The Varsitarian, the 92-year-old official student publication of UST, and a researcher at the UST Research Center for Culture, Arts and the Humanities. Mr. Salvosa’s journalism experience spans several publications, including the Financial Times of London, BusinessWorld and the Manila Times. He is now editor of PressOne.PH, a news and information website.