Wykłady na zaprzyjaźnionym uniwersytecie słowackim (Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

W dniach 1-5 września 2021 r. dwóch wykładowców z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zawitało na słowacką ziemię. Dr Krystian Chołaszczyński oraz dr Jan Wiśniewski przeprowadziło serię wykładów na Wydziale Teologii Grekokatolickiej Uniwersytetu w Preszowie (Gréckokatolícka teologická fakulta – Prešovskej univerzity v Prešove).

Był to miły akcent na początek słowackiego roku akademickiego i dowód wspaniałej współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej.

Wszystko dzięki wspaniałemu programowi Erasmus+.

Pandemia koronawirusa gros działań przerzuciła do sfery wirtualnej. Kiedy tylko sytuacja była pod panowaniem, część obostrzeń została zniesiona a poziom szczepień był na odpowiednim poziomie, dwóch wykładowców udało się do Preszowa, aby nie tylko podzielić się wynikami swej pracy, ale także zaprosić na rewizytę oraz wykłady w murach toruńskiej uczelni.

Dr Krystian Chołaszczyński przeprowadził osiem godzin wykładów, które poświęcone były takim kwestią jak:

  1. Poland: an integrator of European lands
  2. Central Europe as a geostrategic region
  3. Russia’s geo-political response in central and eastern europe
  4. NATO, Ukrainian crisis and grey zone of security in Eastern Europe

Natomiast dr Jan Wiśniewski swoje osiem godzin skupił na następujących tematach:

  1. Armaments and armed forces in the modern world
  2. Eastern Partnership
  3. From Crimea to Donbass. The Ukrainian conflict 2014-2021
  4. Christians in the Middle East 2011-2021

Wykłady odbyły się w reżimie pandemicznym i zgodnie z prawem epidemicznym i autorskim obowiązującym na Słowacji.

Już wkrótce do Torunia zawita grupa wykładowców z Preszowie…

Tak się buduje umiędzynarodowienie!

Dziękujemy programowi Erasmus+!

dr Jan Wiśniewski
dr Krystian Chołaszczyński