Sytuacja pandemiczna na świecie utrudnia realizację wielu założeń, lecz dzięki nowoczesnym technologiom, jesteśmy w stanie aktywnie uczestniczyć w międzynarodowym życiu naukowym oraz współpracować  z różnymi instytucjami  zagranicznymi.

Dzięki programowi Erasmus+ oraz Biurowi Współpracy Międzynarodowej przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przy której funkcjonuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, mogliśmy wziąć udział w międzynarodowym webinarium pt.: „Lekcje zdrowia: Dekodowanie Covid-19 w Wuhan i Lombardii”.

Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu reprezentował kierownik biura współpracy międzyuczelnianej i międzynarodowej, dr Krystian Chołaszczyński.

Wśród prelegentów był prof. Gian Battista Parigi, specjalizujący się w chirurgii dziecięcej na Uniwersytecie w Pavia (Włochy) oraz urolog i mikrochirurg, dr Gaurab Pokhrel, który pracował ostatnio w samym Wuhan, gdzie narodziła się pandemia koronawirusa.

Organizatorem webinarium był zaprzyjaźniony z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, nepalski Mid-Western University w Katmandu.

The College of Social and Media Culture in Toruń at a webinar organized by the Nepalese Mid-Western University in Kathmandu

The pandemic situation in the world hinders the implementation of many assumptions, but thanks to modern technologies, we are able to actively participate in international scientific life and cooperate with various foreign institutions.

Thanks to the Erasmus+ program and the International Cooperation Office at the College of Social and Media Culture in Toruń, we were able to take part in an international webinar entitled: „Health Lessons: Decoding Covid-19 in Wuhan and Lombardy”.

The College of Social and Media Culture in Toruń was represented by the head of the inter-university and international cooperation office, dr Krystian Chołaszczyński.

Among the speakers was prof. Gian Battista Parigi, specializing in pediatric surgery at the University of Pavia (Italy) and urologist and microsurgeon, Dr. Gaurab Pokhrel, who recently worked in Wuhan itself, where the coronavirus pandemic was born.

The webinar was organized by the Nepalese Mid-Western University in Kathmandu, which closely cooperates with the College of Social and Media Culture in Toruń, thanks to the Erasmus+ program.