X Forum Polonijne: Ojczyzna w łączności z Polonią świata (22-23. 04.2006)

  • dr Jan Konopka, Genewa, Szwajcaria
  • Jerzy Darski, Chicago, USA
  • Leopold Biłozor, Buenos Aires, Argentyna
  • Jan Olszewski, przedstawiciel Prezydenta RP
  • Zbigniew Ziobro, minister Sprawiedliwości
  • Jarosław Kaczyński, prezes PiS
  • Michał Mackiewicz, Wilno, Litwa
  • Ks. Jerzy Morkis, Kurytyba, Brazylia
  • red.Aleksander Oczak, Sydney, Australia