Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej,
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu,
Katedra Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II
oraz Instytut św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”

zapraszają na:

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES
Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia
pod patronatem JEm. ks. kard. Zenona GROCHOLEWSKIEGO

Zgloszenie uczestnictwa

Zamiast uporczywego okienka zasłaniającego całą stronę, w tym miejscu uprzejmie prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO.

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej trwa właśnie XII Międzynarodowy Kongres Katolicy, a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia pod patronatem JEm. ks. kard. Zenona Grocholewskiego.

Podczas tego wydarzenia swoje prelekcje wygłoszą prof. Andrzej Zybertowicz, prof. Andrzej Nowak, dr Marius Kudumo, prof. Manfred Spieker, ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, prof. Wojciech Polak oraz JEm. ks. kard. Zenon Grocholewski.

Organizatorami Kongresu są Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Katedra Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JP II oraz Instytut św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość.

Transmisja z wydarzenia jest dostępna w Telewizji Trwam, oraz na stronie SIM Radia.piątek, 22 listopada 2019

od 7:30 Rejestracja uczestników

9.00
Otwarcie Kongresu
JM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel WSKSiM
9.30
Współczesne rozumienie wspólnoty narodu
prof. Andrzej Zybertowicz (UMK)
10.00
Idea narodu wg św. Jana Pawła II
JEm. ks. kard. Zenon Grocholewski (Watykan)

10:30 Dyskusja

11:00 Przerwa kawowa

11.30
Pojęcie i rola patriotyzmu narodowego
prof. Andrzej Nowak (UJ)
12.00
Idea patriotyzmu w Afryce Południowej – przykład Namibii
dr Marius Kudumo (Namibia University of Science and Technology)

12:30 Dyskusja

13:00 Obiad

15.00
Naród a wyznanie. Co mówi chrześcijańska nauka społeczna na temat narodu?
prof. Manfred Spieker (Osnabrück, Niemcy)
15.30
Etos narodowy a etyka uniwersalna
ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr (UAM, WSKSiM)
16.00
Rola Kościoła w historii narodu polskiego
prof. Wojciech Polak (UMK)

16:30 Dyskusja

18.00 Msza Święta pod przewodnictwem JEm. ks. kard. Zenona Grocholewskiego (w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II)

19.30 Kolacja

sobota, 23 listopada 2019

7:00 Msza Święta (w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II)

9.30
Chrześcijaństwo a tożsamość narodowa w Hiszpanii
prof. Enrique Martínez Garcia (Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona, Hiszpania)
10.00
Współczesne prześladowanie chrześcijan – wołaniem o nową solidarność członków Mistycznego Ciała Chrystusa
JE ks. bp Kyrillos William Samaan (Egipt)
10.30
Obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie i jej znaczenie dla tożsamości wspólnoty Kościoła Powszechnego
JE. ks. abp Bashar Warda (Erbil, Irak)

11:00 Dyskusja

11:30 Przerwa kawowa

12.00
Wspólnota narodu/narodów kształtowana przez świętych. Refleksje na przykładzie św. Jacka Odrowąża i św. Stanisława Kostki
– ks. dr hab. Waldemar Turek (Università Pontificia Salesiana, Rzym)
13.00
Dyskusja i podsumowanie XII Kongresu
JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM
      Zwiastun o. Założyciela o Kongresie w WSKSiM 22-23.11

Miejscem, w którym odbywać się będzie to wydarzenie jest siedziba Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przy ulicy Droga Starotoruńska 3.

Wystąpień prelegentów będzie można wysłuchać w Auli WSKSiM.

Msze Św. zaplanowane na zakończenie pierwszego i na rozpoczęcie drugiego dnia Kongresu sprawowane będą w Sanktuarium odległym zaledwie o klika minut marszu od Auli WSKSiM.

Udział w Kongresie jest bezpłatny

Dzień I
od0
za pierwszy dzień Kongresu
 • udział w piątkowych wydarzeniach
 • przerwy kawowe
 • + 50zł obiad
 • + 35zł kolacja
Dzień II
od0
za drugi dzień Kongresu
 • udział w sobotnich wydarzeniach
 • przerwy kawowe
 • + 50zł obiad

Organizator Kongresu nie zapewnia noclegu.
Opłata kongresowa nie zawiera kosztów zakwaterowania.

Hotel Akademicki

Zapraszamy do skorzystania z oferty Hotelu Akademickiego mieszczącego się przy ul Droga Starotoruńska 3, Toruń.

W sprawie rezerwacji noclegu prosimy o kontakt z Recepcją Hotelu Akademickiego pod numerem telefonu 566504000

Miasto Toruń

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą turystyczną miasta Toruń. Przydatne informacje o możliwościach noclegowych można znaleźć na stronie torun.pl w zakładce Noclegi

Koumikacja miejska

Najbliższe przystanki to Port Drzewny i Starotoruńska.
Dojeżdżają do nich autobusy linii 18 lub 36

Pociagiem

Wysiadając na dworcu to Toruń Główny można skorzystać z bezpośredniego połączenia autobusowego linią 36

Samochodem

Prosimy kierować się na adres:
Droga Starotoruńska 3, Toruń

 

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników kongresu

W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z siedzibą przy ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją i uczestnictwem w XII Międzynarodowym Kongresie pt. „Katolicy a tożsamość wspólnoty narodowej – szanse i zagrożenia”, który odbędzie się w dniach 22-23.11.2019 r. w WSKSiM w Toruniu, w celach związanych z:
  1. kontaktem w sprawach organizacyjnych,
  2. sporządzaniem list uczestników (identyfikatory)
  3. przygotowaniem i wysyłką publikacji pokonferencyjnych;
  4. wysyłką informacji o wydarzeniach naukowych, ofercie kształcenia i publikacjach Wydawnictwa WSKSiM
 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt a oraz pkt f RODO:
  1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym celem zorganizowania i uczestnictwa w konferencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w konferencji. Natomiast podanie danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) nie jest niezbędne, ale umożliwi kontakt z Panią/Panem.
  2. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora poprzez rozpowszechnienie wizerunku uczestników konferencji w postaci zdjęć grupowych i transmisji audio-wizualnej w celach informacyjnych.
 4. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym wyłącznie na podstawie zawartej z WSKSiM umowy lub na odpowiedniej podstawie prawnej; Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych – tzw. zaufane podmioty przetwarzające (w szczególności podmioty świadczące usługi hotelowe, cateringowe);
  3. instytucje, które realizują ustawowe obowiązki (w szczególności policja, organy kontrolujące)
 5. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu.
 7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.