XIII MIĘDZYNARODOWY KONGRES / XIII INTERNATIONAL CONGRESS

Katolicy a wychowanie – ku czci śp. JEm. ks. kard. Zenona Grocholewskiego Catholics and Education – Contemporary Challenges of Higher Education and Science

In honor of the blessed memory of Card. Zenon Grocholewski, former prefect of the Congregation for Catholic Education

Dnia 20 i 21 listopada 2020 r. odbył się Międzynarodowy Kongres! The International Congress was held on November 20 and 21, 2020!
Realizacja kongresu odbyła się w formie mieszanej (stacjonarno-zdalnej). The congress was organized in a mixed form (stationary and remote).
Wśród gości Kongresu znaleźli się specjaliści z pięciu kontynentów. Among the guests of the Congress there were specialists from five continents.
Wśród panelistów byli eksperci z Meksyku, Chile, Argentyny, Iraku, Namibii, Filipin, Włoch, Niemiec, Hiszpani i Polski. The panelists included experts from Mexico, Chile, Argentina, Iraq, Namibia, the Philippines, Italy, Germany, Spain and Poland.
Biuro Współpracy Międzyuczelnianej i Międzynarodowej WSKSiM włączyło się w organizację tego wyjątkowego wydarzenia.

Wszystko dzięki programowi Erasmus+!

The Office of Inter-University and International Cooperation at WSKSiM joined the organization of this unique event.

All thanks to the Erasmus+ program!

Gośćmi Kongresu, dzięki programowi Erasmus+, byli: Thanks to the Erasmus + program, the guests of the Congress were:
prof. Pilar I. Romero, Dziekan Wydziału Pedagogiki, Papieskiego i Królewskiego Uniwersytetu św, Tomasza w Manili (Filipiny) Prof. Pilar I. Romero, Dean of the College of Education in Pontifical and Royal University of Santo Tomas in Manila (Philippines)

prof. María Teresa Enríquez Gómez, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Panamerykański w Aguascalientes (Meksyk) prof. María Teresa Enríquez Gómez, Faculty of Humanities, Universidad Panamericana in Aguascalientes (Mexico)

 

prof. María Teresa Enríquez Gómez

prof.  Joaquín García-Huidobro, Instytut Filozofii. Uniwersytet Andyjski (Chile) Prof.  Joaquín García-Huidobro, Universidad de los Andes (Chile)

 

prof.  Joaquín García-Huidobro
prof.  Joaquín García-Huidobro
dr Alejandro Sada, Wydział Filozofii, Universidad Panamericana, Campus México (Meksyk) Dr Alejandro Sada, Faculty of Philosophy, Universidad Panamericana, Campus México (Meksyk)

prof. Ricardo D. Cubas Ramacciotti, Instytut Historii, Uniwersytet Andyjski (Chile) Prof. Ricardo D. Cubas Ramacciotti, Institute of History, Universidad de los Andes (Chile)

dr Juan Pablo Cannata, Wydział Komunikacji, Uniwersytet Austral (Argentyna) Dr Juan Pablo Cannata, Department of Communication, Universidad Austral (Argentina)

 

prof. Mariana Canales; Instytut Nauk Społecznych (Chile) Prof. Mariana Canales; Instituto de Estudios de la Sociedad (Chile)

Panel sześciu ekspertów z Ameryki Łacińskiej / Panel of six experts from Latin America

 

prof. Alinah Kelo Segobye, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Nauki i Technologii w Windhoek (Namibia) Prof. Alinah Kelo Segobye, Dean of the Faculty of Human Science, Namibia University of Science and Technology, Windhoek (Namibia)

 

 

 

prof. Vida Habeeb Hanna Chechman, zastępca Wice-Kanclerza ds. public relations, Katolicki Uniwersytet w Erbilu (Irak) Prof. Vida Habeeb Hanna Chechman, Deputy Vice-Chancellor for Public Relations, Catholic University in Erbilu (Iraq)

Dziękujemy bardzo! Thank you very much!