Relacjonuje Zespół prasowy AKSiM

Drodzy Studenci, Wykładowcy i Przyjaciele AKSiM

Św. Jan Paweł II był przekonany, że u podłoża wojen nie leżą „autentyczne aspiracje narodów”, lecz „ukryte dążenia, podporządkowane partykularnym interesom i bardzo konkretnym formom żądzy władzy” (10.05.1999), zaś w Liście do Konferencji Episkopatu Polski na 50-lecie wybuchu II wojny światowej pisał, że „Zwłaszcza na tym kontynencie, o którym powiedziano, że jest “Europą ojczyzn”, nie można zapominać o podstawowych prawach zarówno człowieka, jak i narodu! I trzeba budować taki układ sił, aby nigdy żadna przewaga ekonomiczna czy militarna nie pociągnęła za sobą niszczenia drugiego, zdeptania jego praw.

Dzisiaj z niedowierzaniem musimy stwierdzić, jak bardzo prawdziwe było nauczanie Wielkiego Papieża z Polski, który będąc świadkiem okrucieństwa nazizmu i komunizmu nieustannie wskazywał ludzkości prawdziwe drogi prowadzące do pokoju.

Gdy u naszego sąsiada i w wielu miejscach na świecie przelewana jest niewinna krew, nie wolno nam być biernymi i obojętnymi. Środowisko naukowe Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pragnie podjąć pogłębioną refleksję w tym ważnym dla ludzkości temacie i dlatego zaprasza na XV Międzynarodowy Kongres:

XV MIĘDZYNARODOWY KONGRES

Katolicy a wojna i pokój, który odbędzie się w dniach 25 – 26 listopada 2022 w murach AKSiM w Toruniu

Opłata Kongresowa: 100 zł

Zgłoszenia pod numerem telefonu: +4856 650 4000

25 listopada 2021 r. (piątek) - Sesja I

10.00
o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, rektor-założyciel, prof. AKSiM: Otwarcie Kongresu
10.15
ks. kard. Gerhard L. Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017: Czy istnieje wojna sprawiedliwa?
10.45
o. prof. Andrzej Wodka CSsR, prezes Agencji Stolicy Apostolskiej ds. Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych (AVEPRO): Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,9)
11.10
o. dr Jerzy Kraj OFM, wikariusz łacińskiego patriarchy Jerozolimy dla Cypru w latach 2013-2022: Dialog narzędziem pokoju. Inspiracje spotkania św. Franciszka z Malikiem al-Kamilem
11.35
ks. prof. Jeyaraj Veluswamy SJ, rektor Wyższej Szkoły im. św. Ksawerego w Kalkucie, Indie: Błogosławieni czyniący pokój – śladami św. Jana Pawła II i Mahatmy Gandhiego
12.00
Przerwa kawowa

Sesja II

12.30
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, wykładowca UAM, AKSiM: Znaczenie pielgrzymki św. Jana Pawła II na Ukrainę w 2001 r. w kontekście współczesnym
12.55
ks. bp Jan Władysław Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-
-zaporoskiej:
Postawa pasterza w czasie działań wojennych – świadectwo z Ukrainy
13:10
prof. Albert Wei-min Tang, Katolicki Uniwersytet Fu-Jen, Tajwan: Katolicyzm a wojna – perspektywa Tajwanu
13.25
Dyskusja panelowa
14.00
Przerwa obiadowa

Sesja III

15.30
Goran Andrijanić, publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl, Chorwacja: Święty Jan Paweł II wobec wojny na Bałkanach
15.55
prof. Aljula Jubani, Uniwersytet Tirański, Albania: Przezwyciężać wojnę drogą pokoju – wizja męczenników albańskiego Kościoła katolickiego
16:15
prof. Christian Esguerra, Uniwersytet św. Tomasza w Manili, Filipiny: Proces pokojowy z Narodowym Frontem Wyzwolenia Moro na Filipinach
16.35
Dyskusja panelowa
18.00
Msza św. w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

26 listopada 2021 r. (sobota) - Sesja IV

7.00
Msza św. w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
10.00
Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej: Polityka państwa polskiego wobec współczesnych zagrożeń militarnych
10.30
gen. bryg. Karol Molenda, Dowódca Komponentu Wojsk Obrony
Cyberprzestrzeni:
Cyberprzestrzeń jako nowa domena operacyjna
10.50
ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB, kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej KUL: Koncepcja pokoju w myśli społecznej Kościoła
11.20
dr Marcin Romanowski, sekretarz stanu MS: Poszanowanie praw człowieka jako podstawowy warunek pokoju
11.50
Dyskusja
12.15
Przerwa kawowa

Sesja V

12.45
prof. Dinesh R. Bhuju, Nepal: Prawa człowieka pracowników migrujących podczas ogłoszonej pandemii COVID-19 – przypadek Nepalu
13.05
dr Wojciech Szczepański, Komisja Bałkanistyki PAN w Poznaniu: Krytyka pacyfizmu a stanowisko antywojenne w myśli o. Józefa Marii Bocheńskiego OP na tle nauki Kościoła
13.25
dr Pablo Galindo Cruz, Uniwersytet Panamerykański, Meksyk: Spojrzenie na wojnę z perspektywy człowieka bezbronnego
13.45
prof. Jack Hwang, Katolicki Uniwersytet Fu-Jen, Tajwan: Wojna, media
i misyjna posługa chorym – o. Bernard Druetto, założyciel pierwszego kościoła
katolickiego w Kinmen i jego legenda
14.00
Dyskusja panelowa
14.15
o. dr Zdzisław Klafka CSsR, rektor AKSiM: Podsumowanie Kongresu