XXVI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny ”Bukowińskie Spotkania” 2015
 (Campulung, Rumunia).

Obecnie nasze studentki dziennikarstwa przebywają na praktykach w Suczawie prowadzone przez Związek Polaków w Rumunii. Studentki mają okazję uczestniczyć w różnych wydarzeniach kulturalnych, podczas których mają sposobność dokumentacji filmowej i fotograficznej niniejszych wydarzeń.

Relacja studentek:

W dniach 17-19 lipca 2015r. w rumuńskiej miejscowości Campulung odbyła się XXVI edycja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego ”Bukowińskie Spotkania” 2015.
Bukowina to unikatowy region, w którym wspólnie żyją od lat Polacy, Rumuni, Ukraińcy, Słoweńcy, Węgrzy czy mniejszość z Mołdawi. Dziś w każdym z tych państw organizowany jest festiwal w ramach „Bukowińskich Spotkań” i jest to zdecydowanie największe transgraniczne przedsięwzięcie tego typu w całej Europie Środkowej.
Idea stworzenia takiego wydarzenia sięga 1990r. Pomysłodawcami natomiast byli: Kazimierz Felesko, slawista, profesor UW i Zbigniew Kowalski, etnograf z Piły, który dziś jest głównym organizatorem corocznych spotkań.
Nowa, bukowińska wspólnota, jaką wspólnie wypracowały mniejszości, charakteryzuje się wielką tolerancją, przy ścisłym pielęgnowaniu własnych, etnicznych tradycji. Jest to, więc niezwykła przeplatanka kultur, różnorodność tańców, śpiewu czy niezwykle barwnych strojów.
Na spotkaniu w Campulung wystąpiły zespoły głównie z Rumunii, Ukrainy, Węgier, a także dwa polskie: „Mała Pojana” z Pojany Mikuli oraz „Sołonczanka” z Nowego Sołońca w Rumunii.

Ivona Tsydzik
Paula Zofia Niechciał