„Z dziejów kultury Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Z zapowiedzi:

Książka […] osadzona została w szerokim tle kultury europejskiej i powszechnej, choć […] jest poświęcona tematowi rozwoju kultury polskiej w XII-XX wieku […]. Czytelnik znajdzie tu szereg informacji z dziejów kultury duchowej dawnego Śródziemnomorza i nie tylko. Autor uwypukla pewne paralele w ich rozwoju, szereg faktów (zaczerpniętych z pierwoźródeł rękopiśmiennych) dotyczących sytuacji socjopsychologicznej w dawnej Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim, skrótową historię Uniwersytetu w Wilnie […].