Zagrożenia małżeństwa i rodziny (8.05.2004)

John Horvath, USA, członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji i Rodziny 8 V 2004
John Horvat członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności, krajowy koordynator akcji w obronie tradycyjnego modelu małżeństwa

  • Katolicy wobec promocji i legalizacji związków homoseksulanych