Zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2017/18

  Fot. Joanna Anuszkiewicz

  W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się inauguracja roku akademickiego 2017/18, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, rządu, parlamentu oraz władz samorządowych.

  Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Uczelni oraz odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie JM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor-Założyciel Uczelni, dokonał oficjalnego otwarcia uroczystości i powitał przybyłych gości. Powołując się na nauczanie św. Jana Pawła II wyjaśnił, czym dla studenta powinna być edukacja na wyższej uczelni.

  Dzięki uczelni wyższej i pracy powinien jeszcze bardziej nauczyć się myśleć samodzielnie, po to, żeby później odpowiedzialnie kształtował świat. Żeby był odpowiedzialny za swoje życie. Człowiek przychodzi na uczelnię po to, żeby coraz bardziej stawać się człowiekiem – powiedział o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.   

  Następnie Rektor Uczelni o. dr Zdzisław Klafka CSsR przedstawił sprawozdanie z działalności WSKSiM za ubiegły rok akademicki. Zostało ono wyemitowane w postaci filmu, który dostępny będzie na YouTube.

  – Jako Rektor uczelni medialnej mam zadanie bardzo ułatwione, ponieważ mogłem przygotować sprawozdanie z kompetentnymi ludźmi. Proszę popatrzeć na to, co się działo w ubiegłym roku jako obraz Bożej łaski. Nie chcemy się pysznić, tylko – w tym wspólnym gronie – cieszyć się tym, co się działo. (…) Pragnę podziękować Rodzinie Radia Maryja za to, co czyni dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. (…) Bać się należy tylko jednego – zdrady Chrystusa dla jałowego pokoju. Mamy stawać za prawdą, a o nią trzeba walczyć. Niech nasza wiara pomaga nam być światłem na drodze naszych poszukiwań intelektualnych – mówił JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM.

  W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy list do uczestników uroczystości odczytała Grażyna Ignaczak-Bandych, dyrektor Generalny Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent wskazał w nim na misję jaką powinny wypełniać wyższe uczelnie.

  – Warto czerpać z polskich doświadczeń, szczególnie tych związanych z oporem przeciw totalitaryzmom. Powinniśmy respektować, przypominać i pokazywać kolejnym pokoleniom wartości, jak wolność słowa i wolność nauki. Kultura i rzeczywisty pluralizm debaty akademickiej, wysokie standardy sporów i dociekań. Misja szkoły wyższej jest i pozostaje niezmienna – kształcić i wychowywać elity społeczne – czytała Grażyna Ignaczak-Bandych.

  List Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytał poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Wskazał w nim na szczególna rolę wykładowców, bez zaangażowania których wiele podejmowanych inicjatyw nie byłoby możliwych. Stwierdził też, że nasza Uczelnia wykazuje troskę o studentów.

  – Inauguracja roku akademickiego stanowi święto, które rozpoczyna kolejny rozdział w życiu wielu młodych ludzi. Jest to czas gromadzenia wiedzy, kształtowania charakteru oraz rozwijania zainteresowań. Rad jestem, że Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wykazuje troskę nie tylko o odpowiednie przygotowanie zawodowe, lecz także dba o zrozumienie istotnych społecznych wartości, przede wszystkim odpowiedzialności i szacunku – podkreślił w  liście Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

  Natomiast dyrektor Romuald Łanczkowski z Biura Polonijnego Kancelarii Senatu odczytał list skierowany przez Marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego. Marszałek zwrócił w nim uwagę na słowa przewodnie Uczelni.

  – Fides, Ratio et Patria – te trzy słowa wpisane w herb WSKSiM w Toruniu są filarami, na których powinna się wspierać Rzeczpospolita. Dobrze rozumiał to Andrzej Frycz Modrzewski, który w swoim głównym dziele napisał: „Wszystkie sprawy Rzeczyspolitej zawierają się w trzech rzeczach i jeśli one składnie będą ustanowione, to będzie i składnie ustanowione państwo. (…) Studentom tej szkoły życzę, by herbowe słowa były dla nich wskazówkami w dzialalności „pro publico bono“ i w życiu osobistym – mówił Romuald Łanczkowski.

  „Pragnę przekazać wszystkim podziękowania za owoce dotychczasowej działalności i podejmowanie wyzwań, które przyczyniają się do dynamicznego rozwoju uczelni. To ośrodek akademicki, gdzie wiara jest fundamentem systemu wartości” – napisała w liście premier Beata Szydło. List odczytała minister Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  – Od 17 już lat realizujecie państwo szczytną misję formowania tych ludzi w duchu działania na rzecz dobra powszechnego, rodziny, społeczeństwa i narodu. Wasz ośrodek jest tym miejscem, gdzie wspólnie poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności, gdzie kształci się obywateli światłych, odpowiedzialnych za narodowe dziedzictwo, lecz również odważnie patrzący w przyszłość Dziękuję za rozwijanie tej wyjątkowej Uczelni. (…) Życzę, by rozpoczynający się nowy rok akademicki zaoowocował kolejnymi działaniami, które będą służyć człowiekowi oraz jego przyrodzonej i niezbywalnej godności – życzyła Prezes Rady Ministrów.

  Po Premier wystąpił wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego, który zauważył, że „jesteśmy takim narodem, w którego dziejach rzeczy ważne zawsze rozpoczynały się od reformy szeroko pojętej edukacji i nauki”.

  Kto chce kształtować umysły i sumienia, tu i teraz tworzy media. Zakłada radio, telewizję, gazetę. Kto jednak chce kształtować przyszłość, kto myśli o następnych pokoleniach, do życia powołuje szkoły i uczelnie – podkreślił wicepremier Jarosław Gowin.

  Następnie głos zabrał Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia, który rozpoczął od zacytowania słów Jana Pawła II: „Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli”.

  – Akademicka wspólnota jest ważną częścią życia naukowego, kulturalnego i społecznego Torunia. (…) Z ogromną sympatią witam studentów I roku WSKSiM. Dla wielu z nich Toruń staje się miastem znakomitych studiów, ale także mamy dla was miasto słynące z urody i wyjątkowego klimatu oraz bogatym życiem duchowym i artystycznym. Korzystajcie z jego atrakcyjności dla dobra swojego, swojej Uczelni i także Torunia – powiedział Michał Zaleski.

  W imieniu mecenasów wystąpił kpt. żeglugi wielkiej inż. Zbigniew Sulatycki.

  – Mam nadzieję, że tu, na tej Uczelni zbudujecie swój kręgosłup i nie będzie żadnej poprawności politycznej. Życzę wam poza tym miłości – żebyście założyli sobie piękne rodziny, aby Pan Bóg obdarzył was potomstwem i żebyście byli szczęśliwi w tym pięknym kraju – życzył kpt. ż. w. inż. Zbigniew Sulatycki.

  Ostatnie wystąpienie okolicznościowe wygłosił minister środowiska Jan Szyszko.

  – Chciałem serdecznie pogratulować nowym studentom tej Uczelni, dlatego że ona daje wam ogromną szansę na to, żebyście byli elitami, które potrafią analizować, wyciągać wnioski i działać dla dobra ludzkości – powiedział prof. Jan Szyszko.

  Po przemówieniach miała miejsce uroczysta immatrykulacja studentów I roku, którzy z rąk o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR oraz dr. Zdzisława Klafki CSsR otrzymali indeksy. Po czym życzenia złożył prof. inż. dr hab. Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wręczył on również dla Nagrodę Najlepszego Absolwenta roku akademickiego 2016/17, którym został Mateusz Kaleta. Następnie studenci zebrani w auli WSKSiM odśpiewali pieśń „Gaudeamus igitur”.

  Do studentów pierwszego roku zwróciła się również przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Łucja Darbah-Kopczyńska.

  – W tym szczególnym dniu wszyscy z wielką nadzieją spoglądają właśnie w wasze oczy i widzą w nich wielką przyszłość naszego narodu. Ale tylko jeżeli spojrzycie w głąb własnego serca odnajdziecie odpowiedź, czy ta przyszłość nadejdzie. Bowiem wielkie czyny mogą się narodzić tylko z wielkodusznych pragnień. W tym szczególnym dniu możecie spojrzeć także w nasze oczy. Co w nich zobaczycie? W oczach profesorów – wspaniałomyślnych mistrzów, w oczach duszpasterzy – wymagających, lecz miłujących wychowawców, a w oczach nas – starszych kolegów – pragniemy, abyście ujrzeli życzliwych przyjaciół – powiedziała przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Łucja Darbah-Kopczyńska.

  Po wystąpieniu przewodniczącej Samorządu Studenckiego rozpoczął się wykład inauguracyjny: „Ranga kultury w wymiarze chrześcijańskim i narodowym”.  Wygłosił go Marek Dyżewski. Powiedział, że „dzięki kulturze w człowieku rodzi się człowiek”.

  – Nam ludziom nie wystarczy narodzić się z łona matki. Tym właśnie różnimy się od innych istot, iż one od razu, od pierwszych chwil ich życia, są tym, czym mają być. My natomiast zjawiamy się na świecie w stanie, by tak rzec – niegotowości i z wielkim trudem musimy dopiero stawać się tym, czym winniśmy być. Jak temu sprzyjać? Jak budować człowieka w człowieku? Wychowywać. Trzeba człowieka wychowywać według prawdy, dobra i piękna – wskazał Marek Dyżewski.

  Dalsza część inauguracji odbyła się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, gdzie uroczystej Mszy Świętej, z obrzędem poświęcenia organów ufundowanych przez Rodzinę Radia Maryja, przewodniczył JE ks. abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W homilii ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz toruński, zwrócił uwagę na jedność Jezusa i wiernych.

  Jego życie jest w nas, Jego świętość jest w nas, bo przez chrzest zostaliśmy w Niego wszczepieni, zostaliśmy oczyszczeni i tak wyposażeni, że przy współpracy z Bożą łaską możemy rosnąć w miłości – wskazał ks. bp Andrzej Suski.

  W Sanktuarium wręczono też dyplomy wszystkim obecnym absolwentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.

  Mateusz Rzepecki

  Zespół Prasowy WSKSiM