Zamówienia

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr MEiN/02/2021

Oferty:

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1 i 2

Załączniki 1 i 2 wersja edytowalna

Sprostowanie do zapytania ofertowego

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na utworzenie mobilnego studia do nagrywania i profesjonalnego montażu zajęć dydaktycznych  on-line celem ich archiwizowania i udostępniania studentom wszystkich kierunków kształcenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia

w ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, zwanego dalej „przedsięwzięciem”, ogłoszonym Komunikatem z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Na Państwa oferty oczekujemy do 12 lipca do godziny 9:00.

Oferty wraz z obowiązkowym załącznikiem proszę składać elektronicznie na adres: szkolenie@wsksim.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat postępowania znajdują się w załączonych plikach.

Zapraszamy do składania ofert !

Zapytania archiwalne

Zapytanie ofertowe nr MEiN/01/2021 z dnia 10.06.21

Zapytanie ofertowe

Załączniki 1 i 2

Załączniki 1 i 2 wersja edytowalna

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr MEiN/01/2021