„Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań”

Fragment recenzji:

Publikacja składa się z szeregu artykułów dotyczących wykonywanej współcześnie profesji dziennikarskiej. […] Część pierwsza poświęcona jest analizie zagadnień odnoszących się do kwestii ochrony prawno-autorskiej utworów dziennikarskich oraz problematyki sprostowania prasowego. Część druga dotyczy kwestii odpowiedzialności prawnej i etycznej za publikacje prasowe. Część trzecia – statusu prawno-pracowniczego zawodu dziennikarskiego. Część czwarta zaś ochrony prawnej i informacji. […] Do rąk Czytelników oddana zostaje ciekawa praca, sprawnie napisana, dotycząca niezwykle ciekawych i aktualnych problemów związanych ze współcześnie wykonywanym zawodem dziennikarza. Recenzowana publikacja stanowi zatem cenne kompendium wiedzy dla badaczy mediów oraz pomoc w procesie kształcenia dydaktycznego studentów.