Zawód z misją

EDUKACJA

Trwa rekrutacja na kierunek pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej posiada już wszystkie niezbędne zgody do otwarcia kierunku pielęgniarstwo. Szkoła otrzymała akredytację Ministerstwa Zdrowia oraz pozwolenie na prowadzenie studiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówi „Naszemu Dziennikowi” dr Dorota Żuchowska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w WSKSiM w Toruniu. – W tej chwili szkoła prowadzi nabór – informuje.

Kształcenie kadr na kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, jest zgodne z misją WSKSiM, jaką jest służba człowiekowi. Przygotowanie kadr pielęgniarskich jest także odpowiedzią na wciąż rosnące zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi dotyczące pomocy pielęgniarskiej i socjalnej.

Profesja poszukiwana

– W Polsce jest bardzo duże zapotrzebowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy – mówi w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. – Na tysiąc mieszkańców w naszym kraju przypada pięć pielęgniarek, tymczasem średnia w Unii Europejskiej to dziesięć pielęgniarek. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że średnia wieku polskich pielęgniarek to 52 lata. Widać z tego wszystkiego, że istnieje potrzeba kształcenia młodych ludzi w tym zawodzie – wskazuje.
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zauważa, że w chwili obecnej w Polsce kształconych jest około 5 tys. pielęgniarek rocznie. Aby utrzymać aktualny stan pięciu pielęgniarek na tysiąc mieszkańców, liczba ta powinna wzrosnąć do 9 tys. absolwentów rocznie. Aby dojść do standardów unijnych, powinno to być 13,5 tys.

– Na polskim rynku jest i będzie praca dla absolwentów wydziałów pielęgniarskich – zaznacza Zofia Małas. – Aktualnie rynek jest w stanie wchłonąć każdą liczbę nowo wykształconych pielęgniarzy. System ochrony zdrowia w Polsce ratuje obecnie wielozatrudnienie pielęgniarek, które podejmują pracę w wymiarze godzin więcej niż jeden etat i kontynuują zatrudnienie w wieku emerytalnym – tłumaczy.

Najważniejszy jest człowiek

W swoich działaniach edukacyjnych WSKSiM dba o pełny rozwój osobowy studentów, aby jako pracownicy sektora medycznego jak najlepiej wykonywali swoją pracę, z uwzględnieniem etyki i zasad katolickiej nauki społecznej.

– WSKSiM przygotuje kadry pielęgniarskie zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej. Będziemy uczyć holistycznego podejścia do człowieka, ze szczególnym wskazaniem na poszanowanie jego praw, z prawem do życia na pierwszym miejscu – zaznacza Dorota Żuchowska.

Rzetelne przygotowanie studenta uwzględnia troskę o przekazanie koniecznej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych potrzebnych do sprawnego i odpowiedzialnego wykonywania zawodu. Studia na kierunku pielęgniarstwo obejmują bardzo szeroką wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych. Plan studiów wypełniają przedmioty związane w ścisły sposób z pielęgniarstwem i opieką nad chorymi. Oprócz wiedzy teoretycznej filarem kształcenia są umiejętności praktyczne, konieczne do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa stanowią ponad 2300 godzin, w łącznej liczbie 4800 godzin, które obejmuje program studiów na tym kierunku.

– Na kierunku pielęgniarstwo przewidziane są praktyki w szpitalach i pracowni umiejętności pielęgniarskich, w której na zasadach symulacji odbywa się uczenie się wszystkich umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu pielęgniarza – zapowiada dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej w WSKSiM.

Podczas rekrutacji na kierunek pielęgniarstwo poza wymaganiami zgodnymi ze standardami kształcenia, jakie obowiązują na innych kierunkach WSKSiM, potrzebne jest także zaświadczenie o stanie zdrowia. Szczegóły na stronie internetowej www.wsksim.edu.pl.