Zbrodnie w majestacie Prawa 1944 – 1956 7 MAJA 2002

JM REKTOR WSKSiM o. Tadeusz Rydzyk CSsR
mgr Jerzy Stokowski (prezes Fundacji Jaworzniacy) – wystawa Zbrodnie w majestacie prawa
dr hab. Mirosław Piotrowski – Metody działań organów bezpieczeństwa publicznego w PRL
red. Marek Dereń – Masz malo czasu – trzeba dać świadectwo

red. Leszek Dokowicz – 14 IV 2004 operator i niezależny producent filmów dokumentalnych
Jan Moor Jankowski – prof. – New York University Medical School, członek Francuskiej Akademii Medycznej 18.10.2003 – wykład Wolność słowa – studium przypadku