Strona główna Zintegrowany Program WSKSiM

Zintegrowany Program WSKSiM

 • włączenie wykładowców z zagranicy
 • staże zagraniczne dla kadry dydaktycznej
 • staże zagraniczne dla kadry kierowniczej
 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią
 • wizyty studyjne u pracodawców
  • kursy dla studentów WSKSiM
   • English for Business Communication. Komunikacja w j. angielskim w środowisku zawodowym
   • Rozwój umiejętności interpersonalnych
   • Programowanie wizualne dla mediów cyfrowych i aplikacji mobilnych
   • Montaż i postprodukcja filmowa
   • Montaż i postprodukcja radiowa
   • Zaawansowany kurs operatora telewizyjnego
   • Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej we współczesnych technologiach cyfrowych – jak bezpiecznie pracować w cyfrowym świecie
   • Bezpieczeństwo informatyczne w życiu prywatnym i zawodowym – indywidualne metody zapewnienia prywatności oraz cyfrowej ochrony dóbr osobistych i materialnych

Formularz rejestracyjny dla studentów

Informacje szczegółowe

Tytuł projektu
Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z113/17
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Cel główny projektu
Opracowanie oraz wdrożenie do końca czerwca 2021 r, zintegrowanego 15-modułowego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie uczelnią, a także wzrost jakości kształcenia poprzez stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej w zakresie postprodukcji radiowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nabycie nowych kompetencji dydaktycznych lub zarządczych u 15 pracowników WSKSiM oraz wzrost kompetencji 180 studentów ostatnich 4 semestrów studiów wszystkich kierunków WSKSiM w Toruniu.
Okres realizacji projektu
od 01.10.2018 do 30.06.2021

Rekrutacja na staż dla kadry dydaktycznej ZOBACZ >>

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będącą Beneficjentem projektu o nazwie Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z113/17

przedłuża nabór ofert na staż zagraniczny w Hiszpanii i Portugalii dla pracowników kadry zarządzającej i kierowniczej naszej Uczelni do dnia 22.02.2019  ZOBACZ>>

Zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach!

 • W szkoleniach mogą wziąć udział studenci/-tki 4 ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia.
 • Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia.
 • Osoba do kontaktu w sprawie szkoleń: Edyta Krych (edyta.krych@wsksim.edu.pl)

Szkolenie Montaż i postprodukcja radiowa
Czas trwania: 34godz.

ZAPISY:

Zgłoszenia można dokonać wysyłając mail na adres: edyta.krych@wsksim.edu.pl lub wypełniając << formularz internetowy >>

Grupa I: godz. 9:00 – 13:30
Grupa II: godz.14:00 – 18:30


Szkolenie Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej we współczesnych technologiach cyfrowych
Czas trwania: 30 godz.

ZAPISY:

Zgłoszenia można dokonać wysyłając mail na adres: edyta.krych@wsksim.edu.pl lub wypełniając << formularz internetowy >>

Szczegóły szkoleń:

ZAPISY:

Zgłoszenia można dokonać wysyłając mail na adres: edyta.krych@wsksim.edu.pl lub wypełniając << formularz internetowy >>

Czas trwania: 34 godz.

+ Terminy

Grupa I: godz. 9:00 - 13:30 Grupa II: godz.14:00 - 18:30 1. 24 lutego (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:30 / godz.14:00 - 18:30 2. 2 marca (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:30 / godz.14:00 - 18:30 3. 9 marca (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:30 / godz.14:00 - 18:30 4.16 marca (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:30 / godz.14:00 - 18:30 5. 23 marca (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:30 / godz.14:00 - 18:30 6. 30 marca (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:30 / godz.14:00 - 18:30

+ Program

 • Wprowadzenie do produkcji radiowej
 • Wprowadzenie w modele realizacji audycji (model szufladkowy, model spiralny, model drzewka derywacyjnego, model politematyczny)
 • Etap rozpisania audycji radiowej
 • Przygotowanie nagrania (rejestracja dźwięku w studio, rejestracja dźwięku spoza studia, materiał reporterski, rejestracja dialogów, off)
 • Praca z nagraniem (edycja zarejestrowanych materiałów, montaż ścieżki dźwiękowej, crossowanie elementów dialogu, łączenie lektora z bedem muzycznym, dobór dźwięków ilustrujących i towarzyszących, poprawny eksport projekt do danego formatu, insert finalnego materiału dźwiękowego w strukturę ramówki programu emisyjnego, dokumentacja projektu)
 • Newsroom: reaserching, agenda setting, multiplikowanie newsów, pozyskiwanie i przygotowanie materiałów reporterskich, produkcja kompletnych biuletynów informacyjnych
 • Transmisja on-line: planowanie transmisji radiowej, montaż zestawu realizacyjno-transmisyjnego (lista sprzętu niezbędnego do zrealizowania transmisji, przygotowanie sprzętu, podłączenie poszczególnych elementów), przeprowadzenie transmisji audio z wykorzystaniem różnych technik przesyłu danych na odległość.
 • Briefingi i konferencje prasowe: obsługa w zakresie dziennikarskim, sposoby zachowania i formułowania pytań, przygotowanie relacji dźwiękowej

Czas trwania: 30 godz.

ZAPISY:

Zgłoszenia można dokonać wysyłając mail na adres: edyta.krych@wsksim.edu.pl lub wypełniając << formularz internetowy >>

+ Terminy (lista rozwijana)

1. 17 lutego (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:45 2. 24 lutego (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:45 3. 2 marca (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:45 4. 9 marca (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:45 5. 16 marca (poniedziałek), godz. 9:00 - 13:45

+Program (lista rozwijana)

 • Moduł informacyjny dotyczący budowy ludzkiego mózgu i systemu percepcji
 • Fizjologiczne funkcje szlaków wzrokowych i kory wizualnej
 • Klasyczne metody aktywizacji korelatów neuronalnych
 • Rodzaje komunikatów wizualnych
 • Struktury wizualizacji informacji w ujęciu kognitywnym
 • Konstruowanie własnych Mind Map jako elementów neuromarketingu
 • Rodzaje neutralizacji reklam spersonalizowanych w cyfrowych systemach komunikacji
 • Praktyczna konfiguracja systemów komputerowych zapewniających komfort pracy w środowiskach komunikacji cyfrowej
 • Asertywne metody bezpiecznej pracy w środowiskach komunikacji wizualnej