Strona główna Zintegrowany Program WSKSiM

Zintegrowany Program WSKSiM

 • włączenie wykładowców z zagranicy
 • staże zagraniczne dla kadry dydaktycznej
 • staże zagraniczne dla kadry kierowniczej
 • wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią
 • wizyty studyjne u pracodawców
 • kursy dla studentów WSKSiM
  • English for Business Communication. Komunikacja w j. angielskim w środowisku zawodowym
  • Rozwój umiejętności interpersonalnych
  • Programowanie wizualne dla mediów cyfrowych i aplikacji mobilnych
  • Montaż i postprodukcja filmowa
  • Montaż i postprodukcja radiowa
  • Zaawansowany kurs operatora telewizyjnego
  • Kognitywne aspekty komunikacji wizualnej we współczesnych technologiach cyfrowych – jak bezpiecznie pracować w cyfrowym świecie
  • Bezpieczeństwo informatyczne w życiu prywatnym i zawodowym – indywidualne metody zapewnienia prywatności oraz cyfrowej ochrony dóbr osobistych i materialnych

Informacje szczegółowe

Tytuł projektu
Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z007/17
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych
Cel główny projektu
Opracowanie oraz wdrożenie do końca czerwca 2021 r, zintegrowanego 15-modułowego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie uczelnią, a także wzrost jakości kształcenia poprzez stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej w zakresie postprodukcji radiowej na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nabycie nowych kompetencji dydaktycznych lub zarządczych u 15 pracowników WSKSiM oraz wzrost kompetencji 180 studentów ostatnich 4 semestrów studiów wszystkich kierunków WSKSiM w Toruniu.
Okres realizacji projektu
od 01.10.2018 do 30.06.2021

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będącą Beneficjentem projektu o nazwie Zintegrowany Program Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu – nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z113/17

przedłuża nabór ofert na staż zagraniczny w Hiszpanii i Portugalii dla pracowników kadry zarządzającej i kierowniczej naszej Uczelni do dnia 22.02.2019  ZOBACZ>>

Rekrutacja na staż dla kadry dydaktycznej ZOBACZ >>