Nasz wykładowca Piotr Zarębski został w dniu 02.06.2018 roku odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP za niezależną działalność twórczą i niepodległościową na rzecz Ojczyzny
 

(Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za:

  • ofiarną działalność publiczną,
  • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną)