Strona główna Zrozumieć media – WSKSiM dla młodzieży

Zrozumieć media – WSKSiM dla młodzieży

Celem głównym Projektu jest nabycie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania dziennikarstwa i komunikacji społecznej przez 270 uczniów szkół (w tym 141 kobiet, 129 mężczyzn).

Działania projektowe doprowadzą do podniesienia umiejętności dziennikarskich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz techników. Potrzeba realizacji działań przewidzianych w projekcie podyktowana jest również koniecznością rozbudzenia w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

UWAGA – AKTUALIZACJA PLANU NA SOBOTĘ 07.03.2020 – ZMIANIE ULEGŁO MIEJSCE PROWADZENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ!

Szkolenie dziennikarskie

Dostępny jest plan zajęć na zjazd 6 marca 2020 r.

W związku z tym, że zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach (przy ul. Św. Józefa oraz Starotoruńskiej) prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonymi planami i przydziałem grup.

Dostępny jest plan zajęć na zjazd 7 marca 2020 r.

UWAGA - AKTUALIZACJA PLANU NA SOBOTĘ 07.03.2020 - ZMIANIE ULEGŁO MIEJSCE PROWADZENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ!

W związku z tym, że zajęcia prowadzone są w dwóch budynkach (przy ul. Św. Józefa oraz Starotoruńskiej) prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonymi planami i przydziałem grup.

Informacje szczegółowe

Wzrost kompetencji uczniów w wieku min. 12 lat z województwa kujawsko-pomorskiego odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Rozbudzenie w młodzieży ciekawości poznawczej, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

Aksjologiczny i społeczny rozwój młodego pokolenia.

Rozwinięcie twórczego myślenia, zainteresowań i pasji wśród młodzieży.

Zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

Integracja lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości prowadzonych już zajęć.

 • czas trwania: 8 spotkań po 6 godzin (łącznie 48 godzin),
 • forma zajęć warsztatowa, w tym m.in. w studio TV, w studio radiowym i salach komputerowych,
 • zajęcia przewidziane w programie szkolenia:
  1. Warsztaty radiowe (łącznie 12 godzin);
  2. Warsztaty prasowe (łącznie 8 godzin);
  3. Warsztaty telewizyjne (łącznie 12 godzin);
  4. Świat reklamy (łącznie 8 godzin);
  5. Autoprezentacja i komunikacja w zawodzie dziennikarza (łącznie 8 godzin).

Zgodnie z wytycznymi Projektów Unijnych dokumenty z kolorowymi logotypami muszą zostać wydrukowane w kolorze.

Dla wygody uczestników dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji monochromatycznej i w kolorze.

Tytuł projektu
Zrozumieć media – WSKSiM dla młodzieży
Numer projektu
POWR.03.01.00-00-T094/18
Oś priorytetu, w ramach którego jest realizowany projekt
III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie, w ramach którego jest realizowany projekt
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Cel główny projektu
Celem głównym Projektu jest nabycie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania dziennikarstwa i komunikacji społecznej przez 270 uczniów szkół (w tym 141 kobiet, 129 mężczyzn).
Działania projektowe doprowadzą do podniesienia umiejętności dziennikarskich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz techników.
Potrzeba realizacji działań przewidzianych w projekcie podyktowana jest również koniecznością rozbudzenia w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i zachęty do pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.
Cel ten zostanie uzyskany do 01.08.2020 r.
 • Biuro Projektu
  ul. Św Józefa 23/35 p. 115
  87-100 Toruń
 • 566107104
 • zrozumiecmedia@wsksim.edu.pl