Zrozumieć media

    W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w roku akademickim 2019/20 prowadzony był projekt „Zrozumieć media – WSKSiM dla młodzieży” skierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyło w nim 270 młodych ludzi. Owocem projektu jest książka „Zrozumieć media” zawierająca artykuły dotyczące prasy, radia, telewizji, nowych mediów, etyki dziennikarskiej, reklamy i komunikacji. Redakcja i Autorzy mają nadzieję, że teksty pomogą młodym lepiej odnaleźć się w świecie, w którym media odgrywają coraz większą rolę.

    Publikacje

    Szczegółowe informacje o działalności Wydawnictwa znaleźć można na stronie wydawnictwo.wsksim.edu.pl